Prikazovanje 1–10 od 19 rezultatov

 • Kazenski zakonik z novelo KZ-1I z uvodnimi pojasnili

  Kazenski zakonik z novelo KZ-1I z uvodnimi pojasnili

  z DDV: 146,00  Brez DDV: 139,05 

  Kazenski zakonik z novelo KZ-1I z uvodnimi pojasnili


  Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec
  Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet, dr. Miha Šepec

   

  Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k noveli KZ-1, neuradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami novele in podrobno stvarno kazalo. V uvodnih pojasnilih so podrobno predstavljene in kritično analizirane vse novosti obsežne novele.

  Šifra: 900-933
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 146,00  Brez DDV: 139,05 
  V KOŠARICO
 • Uvod v kazensko procesno pravo Republike Slovenije in Evropske unije

  Uvod v kazensko procesno pravo Republike Slovenije in Evropske unije

  z DDV: 97,00  Brez DDV: 92,38 

  Uvod v kazensko procesno pravo Republike Slovenije in Evropske unije

  Avtor:
  Avtorja: dr. Anže Erbežnik, dr. Zlatan Dežman

   

  Obsežna in poglobljena monografija je nepogrešljiva literatura za vse, ki se resno ukvarjajo s tematiko kazenskega procesnega prava – tako za kazenske praktike, odvetnike, sodnike in druge pravne strokovnjake kot za dodiplomske in podiplomske študente.

  Šifra: 900-912
  Avtor:
  Avtorja: dr. Anže Erbežnik, dr. Zlatan Dežman
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 97,00  Brez DDV: 92,38 
  V KOŠARICO
 • Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili z novelo ZKP-O

  Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili z novelo ZKP-O

  z DDV: 146,00  Brez DDV: 139,05 

  Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili z novelo ZKP-O


  Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec

   

  Uvodna pojasnila bralca podrobno seznanijo z vsemi spremembami, ki jih prinaša novela ZKP-O, vsebujejo pa tudi kratko kritiko nekaterih spornih novosti.

  Šifra: 900-902
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 146,00  Brez DDV: 139,05 
  V KOŠARICO
 • Kazenski zakonik z novelama KZ-1F in KZ-1G z uvodnimi pojasnili
  AKCIJA

  Kazenski zakonik z novelama KZ-1F in KZ-1G z uvodnimi pojasnili

  z DDV: 87,60  Brez DDV: 83,43 

  Kazenski zakonik z novelama KZ-1F in KZ-1G z uvodnimi pojasnili

  Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet

  Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k novelama KZ-1F in KZ-1G, neuradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami obeh in podrobno stvarno kazalo. Novosti so kritično analizirane; pri eni od novel se postavljajo celo vprašanja o ustavni sprejemljivosti. Pojasnilom je dodano poglavje o položaju živali v kazenskem pravu, ki se navezuje na spremembe, uvedene z novelo Stvarnopravnega zakonika SPZ-B.

  Šifra: 900-893
  Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 87,60  Brez DDV: 83,43 
  V KOŠARICO
 • Temelji kazenskega procesnega prava

  Temelji kazenskega procesnega prava

  z DDV: 97,00  Brez DDV: 92,38 

  Temelji kazenskega procesnega prava

  Avtor:
  Avtorji: dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Primož Gorkič, dr. Zvonko Fišer
  Imensko in stvarno kazalo: dr. Primož Gorkič

   

  Monografija pregledno in celovito obravnava razvoj, temeljne pojme in načela kazenskega procesnega prava ter faze kazenskega postopka. Bralcu ponudi teoretična, zgodovinska in primerjalna izhodišča k ureditvi posameznih institutov procesnega prava, nato pa vanje umesti veljavno ureditev slovenskega kazenskega procesnega prava. Pri tem črpa iz bogate judikature domačih in tujih sodišč. Namenjena je študentom kazenskopravnih znanosti in vsem, ki se pri delu srečujejo s kazenskim postopkom.

  Šifra: 900-875
  Avtor:
  Avtorji: dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Primož Gorkič, dr. Zvonko Fišer
  Imensko in stvarno kazalo: dr. Primož Gorkič
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 97,00  Brez DDV: 92,38 
  V KOŠARICO
 • Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, splošni del

  Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, splošni del

  z DDV: 331,10  Brez DDV: 315,33 

  Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, splošni del

  Urednik: dr. Miha Šepec
  Avtorji komentarja: dr. Miha Šepec, dr. Matjaž Ambrož, dr. Katarina Bergant, dr. Zlatan Dežman, dr. Anže Erbežnik, dr. Zvonko Fišer, Damijan Florjančič, ddr. Klemen Jaklič, Aleksander Karakaš, dr. Mojca Mihelj Plesničar, dr. Barbara Nerat, dr. Petar Novoselec, dr. Boštjan Polegek, Jan Stajnko, Marko Šorli, Miha Šošić, dr. Luka Martin Tomažič, dr. Vanja Verdel Kokol

   

  Skupina 18 vrhunskih poznavalcev kazenskopravne teorije in prakse je pripravila obsežen znanstveni komentar splošnega dela KZ-1. Knjiga je temeljni teoretični pripomoček vsakega pravnika, ki se pri delu srečuje s kazenskim pravom, saj združuje poglobljeno teoretično znanje in odgovore na številne dileme v sodni praksi.

  Šifra: 900-866
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 331,10  Brez DDV: 315,33 
  V KOŠARICO
 • Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili z novelo KZ-1E
  AKCIJA

  Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili z novelo KZ-1E

  z DDV: 80,00  Brez DDV: 76,19 

  Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili z novelo KZ-1E

  Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Sabina Zgaga Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet

  Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k noveli KZ-1E, neuradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami novele in podrobno stvarno kazalo.

  Šifra: 900-850
  Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Sabina Zgaga Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 80,00  Brez DDV: 76,19 
  V KOŠARICO
 • Zakon o prekrških s komentarjem

  Zakon o prekrških s komentarjem

  z DDV: 295,00  Brez DDV: 280,95 

  Zakon o prekrških s komentarjem

  in upoštevanimi spremembami do vključno novele ZP-1J

  Avtor:
  Redaktorji: Hinko Jenull, mag. Petra Čas, mag. Nuša Orel
  Avtorji komentarja: mag. Petra Čas, Suzana Gril, dr. Katja Filipčič, dr. Zvonko Fišer, dr. Polonca Kovač, Hinko Jenull, Špela Maček Guštin, mag. Nuša Orel, Matej Perpar, dr. Liljana Selinšek
  Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin, Igor Kovačič

   

  Komentar je namenjen prekrškovnim organom (policija, inšpekcije, redarstva itd.), sodnikom, odvetnikom, pravnikom v gospodarstvu in državni upravi ter drugim strokovnjakom na področju prekrškov, ki jim bo zanesljiva podpora pri strokovnem delu.

  Šifra: 900-835
  Avtor:
  Redaktorji: Hinko Jenull, mag. Petra Čas, mag. Nuša Orel
  Avtorji komentarja: mag. Petra Čas, Suzana Gril, dr. Katja Filipčič, dr. Zvonko Fišer, dr. Polonca Kovač, Hinko Jenull, Špela Maček Guštin, mag. Nuša Orel, Matej Perpar, dr. Liljana Selinšek
  Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin, Igor Kovačič
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 295,00  Brez DDV: 280,95 
  V KOŠARICO
 • Zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili

  Zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili

  z DDV: 116,00  Brez DDV: 110,48 

  Zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili

  z novelami ZP-1H do ZP-1J

  Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Liljana Selinšek Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin, Igor Kovačič

  Vezava: trda
  ISBN: 978-961-247-329-7
  Št. strani: 336
  Leto izdaje: 2016

  Šifra: 900-809
  Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Liljana Selinšek Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin, Igor Kovačič
  Število strani: 336
  Vezava: trda
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 116,00  Brez DDV: 110,48 
  V KOŠARICO
 • Kibernetska kriminaliteta

  Kibernetska kriminaliteta

  z DDV: 24,90  Brez DDV: 23,71 

  Kibernetska kriminaliteta

  Avtor: dr. Aleš Završnik

  Vezava: trdaISBN: 978-961-247-314-3Št. strani: 158Leto izdaje: 2015

  Šifra: 900-788
  Avtor: dr. Aleš Završnik
  Število strani: 158
  Vezava: trda
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 24,90  Brez DDV: 23,71 
  V KOŠARICO