Kazenski zakonik z novelo KZ-1J z uvodnimi pojasnili


Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec
Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet, dr. Miha Šepec

 

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k noveli KZ-1J, neuradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami novele in podrobno stvarno kazalo. V uvodnih pojasnilih so predstavljene in kratko analizirane vse novosti novele in spremembe, uvedene na podlagi Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovanja pravne države.

Z DDV: 156,00 
Brez DDV: 148,57 

Na zalogi

Z DDV: 156,00 
Brez DDV: 148,57 

Šifra: 900-949
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V uvodnih pojasnilih so predstavljene vse spremembe Kazenskega zakonika, uveljavljene z novelo KZ-1J, ki je začela veljati 22. 2. 2023. Uvedenih je devet vsebinskih novosti, vendar novela ni prinesla nobenega novega člena, temveč je le spremenila že obstoječe. Pojasnjeni so tudi posegi v zakonik na podlagi Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja spoštovanja pravne države (ZZNŠPP).

Novela KZ-1J je razmeroma kratka, obsega le deset členov. Večina sprememb (sedem členov) je smiselnih in nespornih. Vezane so na uskladitev zakonika z zahtevami EU. Določba novega tretjega odstavka 49. člena pa je dogmatično neustrezna in slabo strokovno zapisana, tako da ne dosega predlagateljevega cilja, da naj se kot obteževalna okoliščina pri odmeri kazni upošteva le storilčev diskriminatorni sovražni in s tem zavržni nagib. Zapisano je prav nasprotno, namreč da se vezanost na oškodovančevo narodnostno, rasno, versko ali etnično pripadnost, njegov spol, barvo kože, poreklo, premoženjsko stanje, izobrazbo, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, invalidnost, spolno usmerjenost ali katerokoli drugo osebno okoliščino šteje kot obteževalna okoliščina kaznivega dejanja. Torej to velja tudi v primeru, da storilca vodijo plemeniti nameni, povezani s pripadnostjo določeni skupini, sočutje in razumevanje določenih okoliščin. Nedoslednost zakonskega besedila je spet posledica zakonodajalčevega neupoštevanja pravne stroke.

Novelirani členi so predstavljeni po zaporedju poglavij Kazenskega zakonika, torej glede na prevladujočo specifično kazenskopravno dobrino, ki je v poglavju zaščitena. Ob vsakem poglavju je dodana tudi kratka kritična analiza sprememb.

Knjiga, ki vsebuje tudi zadnjo neuradno prečiščeno različico zakonskega besedila in podrobno stvarno kazalo, bo koristen pripomoček za kazenske pravnike, praktike in vse, ki se ukvarjajo s kaznovalnim pravom, za študente prava pa nujno študijsko gradivo.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-524-6

Št. strani: 364

Leto izdaje: 2023

Dr. Miha Šepec je izredni profesor za področje kazenskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Inštituta za kazensko in prekrškovno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Na fakulteti je nosilec predmetov Kazensko pravo in Kazensko procesno pravo, v sklopu magistrskega študijskega programa izvaja predmet Kazensko pravo – izbrane teme, na ravni doktorskega študija pa predmet Instituti kazenskega prava. Sodeluje tudi s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je nosilec predmeta Medijsko pravo.

Je urednik komentarja splošnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1) ter urednik komentarja Zakona o kazenskem postopku (ZKP), vodja mednarodnega projekta EU JUST z naslovom Evropski preiskovalni nalog – pravna analiza in praktične dileme mednarodnega sodelovanja (EIO-LAPD) ter avtor in soavtor številnih znanstvenih monografij. V bibliografski bazi Cobiss ima več kot 300 avtorskih vpisov, od tega 93 znanstvenih. V letih 2018–2022 so ga uporabniki spletnega portala IUS-INFO izbrali med deset najvplivnejših pravnikov v Sloveniji.