Policijsko pravo in pooblastila, splošni del

Avtor: Avtorji: mag. Bećir Kečanović, mag. Goran Klemenčič, mag. Katarina Zidar, Peter Pavlin

Vezava:
trda

ISBN:
978-86-7061-431-4

Št. strani:
370

Leto izdaje:
2006

Z DDV: 65,94 
Brez DDV: 62,80 

Na zalogi

Z DDV: 65,94 
Brez DDV: 62,80 

Šifra: 900-476
Avtor: Avtorji: mag. Bećir Kečanović, mag. Goran Klemenčič, mag. Katarina Zidar, Peter Pavlin
Število strani: 370
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V kontinentalnem evropskem izročilu je pravo vselej končno merilo razlage in uporabe monopola državne prisile. Ob pravni kontroli državne uprave se v njenem delovanju postavljajo številna vprašanja v procesu odločanja, planiranja, vodenja, komuniciranja, financiranja itd. Razvijajo se nove podpanoge upravnega prava, med katerimi je tudi policijsko pravo.

Poleg policije je kar nekaj državnih organov in celo zasebnih varnostnih agencij, ki jim različni pravni predpisi omogočajo, da pri opravljanju nalog uporabljajo represivne ukrepe in sredstva fizične sile. Pravna varnost zahteva, da je uporaba teh ukrepov in sredstev zakonita in sorazmerna.

Knjiga je celovit in sistematičen pregled policijskega prava in pooblastil.

  • V uvodu avtorji predstavljajo zgodovinski in primerjalni pregled,modele policijske organiziranosti in razvoj policijske dejavnosti na Slovenskem.
  • Drugi del predstavlja politični in pravnosistemski kontekst.
  • Osrednji del je namenjen policiji, njenim značilnostim kot organa v sestavi, položaju v razmerju do državnega tožilstva, notranji organiziranosti, policijskim nalogam in sistemu policijskih uslužbencev.
  • V posebnem poglavju je obravnavano delovanje policije v izrednih razmerah.
  • V zadnjem delu so predstavljeni mednarodni mehanizmi varstva človekovih pravic ter standardi zagotavljanja odgovornosti policije in policistov za zlorabe pooblastil.

Poleg prikaza dejanskih razsežnosti policijskega delovanja avtorji posvečajo posebno pozornost pravnim okvirom tega delovanja. Policisti ukrepajo v zapletenih življenjskih situacijah. Pri tem jim pomaga organizacijsko, managersko, psihološko in sociološko znanje, vendar so v bistvupolicistovega odločanja in družbenega ocenjevanja njegovega početja pravna vrednota, pravna norma in pravni odnos. Zato je celovit prikaz policijskega prava za prakso zelo dobrodošel.

Knjiga je osnova za nadaljnje razvijanje policijskega prava tako z vidika njegovega normativnega dograjevanja in izpopolnjevanja kot z vidika njegovega raziskovanja terimplementacije v policijsko prakso.Namenjena je tudi študentom pri diplomskem in podiplomskem študiju na različnih smereh.

mag. Bećir KečanovićBećir Kečanović (univ. dipl. prav., magister pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani) je sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, gostujoči predavatelj na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kot član strateškega sveta Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2001–2006 je sodeloval pri projektih s področja policijskovarnostne dejavnosti, učinkovitosti policije v predkazenskem postopku in zmanjševanja odškodninske odgovornosti države pri uporabi policijskih prisilnih sredstev. mag. Goran KlemenčičGoran Klemenčič (univ. dipl. prav.; LLM, Harvard Law School; PhD kandidat, Irish Centre for Human Rights, Galway) je višji predavatelj kazenskega prava, policijskih pooblastil in človekovih pravic na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, ter sodelavec Irish Institute for Human Rights iz Galwaya in United States Institute for Peace iz Washingtona. V okviru podiplomskega študija Informacijska varnost na FVV je razvil in predava tudi predmet Kazensko-pravni vidiki zaščite informacijskih sistemov. Kot reden zunanji svetovalec že vrsto let sodeluje v projektih Sveta Evrope, Združenih Narodov, OECD-ja in Evropske komisije na področjih (mednarodnega) kazenskega prava, človekovih pravic, policijskih pooblastil, kibernetskega kriminala ter zasebnosti v povezavi z informacijskimi tehnologijami. Samostojno in v soavtorstvu je z omenjenih področij doma in v tujini objavil več člankov in knjig. mag. Katarina ZidarKatarina Zidar (univ. dip. prav., LLM iz mednarodnega prava človekovih pravic, na Univerzi Essex, Združeno Kraljestvo) je pravna sodelavka na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. V letih 2003 in 2004 je bila koordinator za delo s policijo na Amnesty International Slovenija in je vodila projekt Državljanski nadzor nad policijo. Peter PavlinPeter Pavlin (univ. dipl. prav.) dela na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije na področju priprave zakonodaje, predvsem na področju varstva osebnih podatkov, sojenja v razumnem roku, državnega tožilstva ter delno tudi kazenskega prava. Je tudi zunanji strokovnjak Sveta Evrope za kazensko pravo, občasno sodeluje v projektih reforme kazenskega in drugih vrst prava s Svetom Evrope, OZN in Evropsko unijo.