Gospodarsko kazensko pravo

Avtor: Avtorica: dr. Liljana Selinšek

Vezava: trda ISBN: 86-7061-412-X Št. strani: 442 Leto izdaje: 2006

Z DDV: 89,72 
Brez DDV: 85,45 

Na zalogi

Z DDV: 89,72 
Brez DDV: 85,45 

Šifra: 900-461
Avtor: Avtorica: dr. Liljana Selinšek
Število strani: 442
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga je prva monografija v slovenščini, ki sistematično obravnava gospodarsko kazensko pravo. Avtorica je s teoretičnega zornega kota zaokroženo obdelala pravno panogo, ki je v Sloveniji šele v povojih, na evropski in tudi mednarodni ravni pa se s širitvijo globalizacijskih gospodarskih tokov prebija v ospredje razprav znanstvene in strokovne pravne javnosti.

Gospodarsko kazensko pravo obsega štiri dele: gospodarska kriminaliteta, gospodarsko kazensko pravo, korporacijska kriminaliteta in gospodarska kazniva dejanja v posebnem delu kazenskega zakonika.

Knjiga daje podlago za uspešnejše praktično delo, v njej pa avtorica:

  • razmejuje pojem gospodarskega kazenskega prava znotraj kazenskega prava,
  • definira temeljne teoretične pojme in institute s področja gospodarskega kazenskega prava,
  • poglobljeno predstavlja zakonodajo de lege lata s področja gospodarskega kazenskega prava (omejeno na materialnopravne vidike).

V knjigi bodo našli koristne informacije sodniki, državni tožilci, odvetniki, kriminalisti in policisti, kot učbenik pa je namenjena študentom prava in policijsko-varnostnih ved.

Vključeno je tudi stvarno kazalo.

——————-
V prvem delu, o gospodarski kriminaliteti, avtorica predstavlja razvoj prepoznavanja gospodarske kriminalitete, ukvarja pa se tudi z vprašanji povezanosti kriminoloških aspektov gospodarske kriminalitete s kazenskim pravom.

V drugem delu, gospodarsko kazensko pravo, so izpeljane definicije gospodarskega kazenskega prava in gospodarskega kaznivega dejanja kot predmeta preučevanja tega prava. Sledi prikaz virov gospodarskega kazenskega prava ter primerjalni pregled urejanja tega prava v izbranih državah. Izpostavljeni so nekateri poudarki iz splošnega dela gospodarskega kazenskega prava.

Avtorica v tretjem delu korporacijsko kriminaliteto predstavi kot objekt preučevanja korporacijskega kazenskega prava. To je pravo, ki v splošnem delu ureja odgovornost korporacij za kazniva dejanja in preučuje specifike te odgovornosti, v posebnem delu pa se enači s posebnim delom gospodarskega kazenskega prava, s to omejitvijo, da korporacije ne morejo biti spoznane za odgovorne za vsa gospodarska kazniva dejanja v ožjem pomenu.

Zadni del je namenjen predstavitvi gospodarskih kaznivih dejanj iz posebnega dela kazenskega zakonika, pri tem pa se avtorica omejuje le na t. i. čista gospodarska kazniva dejanja.

dr. Liljana SelinšekLiljana Selinšek od 1.1.2011 opravlja funkcijo namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Po izobrazbi je doktorica pravnih znanosti, v njeni bibliografiji pa prevladujejo strokovna in znanstvena dela s področja kazenskega prava (materialni in procesni del) in prava o prekrških, ki sta njeni specialistični področji.