Statistika za družboslovce

Avtor: Avtorja: dr. Aleksander Bajt, dr. Franjo Štiblar

Vezava:
trda

ISBN:
978-867-061-301-0

Št. strani:
216

Leto izdaje:
2002

Z DDV: 62,19 
Brez DDV: 59,23 

Na zalogi

Z DDV: 62,19 
Brez DDV: 59,23 

Šifra: 900-355
Avtor: Avtorja: dr. Aleksander Bajt, dr. Franjo Štiblar
Število strani: 216
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga je namenjena pravnikom, pa tudi drugim družboslovcem brez specialnega študija statistike, strokovnjakom v gospodarstvu, pravosodju in državni upravi.

Olajšala jim bo razumevanje statističnih podatkov in grafikonov, s katerimi se srečujejo pri delu in v vsakdanjem življenju, nekaterim pa bo pomagala tudi pri aktivni uporabi statističnih metod.

Prvi del predstavlja osnovne pojme, sledi obravnava statističnih znakov (mere centralne tendence in variabilnosti, relativna števila, frekvenčne distribucije).

Drugi del predstavlja teorije verjetnosti.

Tretji delopredeljuje zveze med znaki (korelacija, regresija, faktorska analiza in vsebinska razlaga vzročnosti).

četrti del se ukvarja s testiranjem hipotez, kjer so posebej opisane tudi temeljne teoretične distribucije, ki so pri tem največkrat uporabljene, in podane tabele najbolj značilnih vrednosti teh distribucij.

Uporabnost knjige povečuje podrobno stvarno kazalo.

Knjiga temelji na delu Osnove statistike, ki ga je leta 1973 za študente Pravne fakultete prvič izdal dr. Aleksander Bajt. Dr. Franjo štiblar je po dolgoletnem poučevanju statistike in delu na empirično kvantitativnem področju pripravil novo izdajo, ki prinaša vrsto novosti.

Nova so naslednja področja:

  • bogatejši prikaz in pojasnitev grafične upodobitve statističnih podatkov ter izračunanih kazalnikov,
  • obravnava elementov Bayesove teorije (subjektivne) verjetnosti, ki se v najnovejšem času vse bolj uporablja v sodnih dvoranah razvitega sveta, v prihodnje pa bo nujno postala tudi del našega vsakdanjika,
  • faktorska analiza kot metoda ocenjevanja vzročno-posledičnih zvez, uporabljiva pri razvoju manj statistično razvitih družboslovnih ved,
  • kopica novih kazalnikov na raznih področjih,
  • nove osnove na področju testiranja hipotez in preoblikovano poglavje teorije verjetnosti.

dr. Aleksander Bajt Aleksander Bajt je doktoriral na Pravni fakulteti, izpopolnjeval pa se je na Inštitutu za evropske študije v Torinu, v Cambridgeu ter na univerzah Cornell, MIT in UCLA v ZDA. Najprej je bil zaposlen v gospodarstvu, v državni upravi, nato pa je postal profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je bil tudi prodekan in dekan. Predaval je politično ekonomijo in statistiko ter zanju pripravil učbenika. Leta 1963 je ustanovil Ekonomski institut pravne fakultete. Objavil je okrog 50 samostojnih izdaj, 300 razprav in člankov, od tega 60 v uglednih revijah v tujini. Dopisni član SAZU je postal leta 1981, redni član pa leta 1987. Dve leti pred smrtjo, leta 1998 mu je bil dodeljen častni doktorat Univerze v Ljubljani. dr. Franjo ŠtiblarFranjo Štiblar je diplomiral je iz prava na Pravni fakulteti v Ljubljani in iz ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Magistriral je iz ekonomske analize na EIN v Beogradu in na univerzi Pennsylvania, Philadelphia, ZDA, kjer je tudi doktoriral iz ekonomije pri Nobelovem nagrajencu Lawrencu R. Kleinu.Zaposlen je na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je prodekan in profesor ekonomije, mednarodnih odnosov in mednarodnega bančništva, v EIPF kot znanstveni svetnik in na NLB kot glavni ekonomist. Je nacionalni znanstveni koordinator za ekonomijo in član Znanstvene sekcije ekonomistov Slovenije. Je eden od urednikov Gospodarskih gibanj EIPF. Doslej je napisal več kot 500 bibliografskih enot, skoraj polovico jih je objavil v tujini. V Evropi in ZDA veliko predava kot vabljeni predavatelj in sodeluje v mednarodnih projektih LINK, Rockfellerjeve fundacije in Mediteranske bančne mreže. Je sodelavec WIIW na Dunaju ter centra Woodrow Wilson v Washingtonu D. C.