Prevozno pravo, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: Avtorja: dr. Marko Pavliha, dr. Patrick Vlačič

Vezava:
mehka

ISBN:
978-961-247-005-0

Št. strani:
356

Leto izdaje:
2007

Z DDV: 69,00 
Brez DDV: 65,71 

Na zalogi

Z DDV: 69,00 
Brez DDV: 65,71 

Šifra: 900-198
Avtor: Avtorja: dr. Marko Pavliha, dr. Patrick Vlačič
Število strani: 356
Vezava: mehka
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

S prevoznim pravom se srečujemo na vsakem koraku. Potujemo, z avtobusi, vlaki, letali, smo pošiljatelji in prejemniki blaga. Ekonomski pomen prevoza blaga je neizmeren, saj le redkokatero blago pride do uporabnika, ne da bi bilo prepeljano iz kraja v kraj.

Knjiga predstavlja domačo in mednarodno pravno ureditev pogodb o prevozu tovora, potnikov in prtljage v vseh prometnih panogah.

Od prve izdaje Prevoznega prava (leta 2000) je Slovenija svojo zakonodajo uskladila z evropsko in postala članica EU. Tudi mednarodno transportno pravo se je spreminjalo. V spremenjeni in dopolnjeni izdaji so ažurirani vsi predpisi, upoštevano pa je tudi dejstvo, da se je s članstvom v EU spremenila hierarhija predpisov, ki veljajo za razmerja med udeleženci v prevozni pogodbi.

V novi, dopolnjeni izdaji:

 • Temeljne značilnosti prevoznega prava
 • Splošno o prevozni pogodbi
 • Pomorski prevozi
  Upoštevane so spremembe pri prevozu potnikov in njihove prtljage po morju – protokol iz leta 2002, ki je smiselno povzet v predlogu posebne evropske uredbe.
 • Letalski prevozi
  V začetku novembra 2003 je začela veljati Montrealska konvencija, ki je vnesena v pravni red EU.
 • Železniški prevozi
  Spremenjeni sta bili tarifa za prevoz blaga in potniška tarifa, zadnje spremembe so bile sprejete maja 2005. Veljati je začel protokol iz leta 1999 (1. julija 2006), na podlagi katerega je prišlo do pomembnih sprememb v železniškem prevozu.
 • Cestni prevozi
  Sprejet je bil ZPPCP-1, ki je usklajen z mednarodno ureditvijo in prakso.
 • Multimodalni prevozi
 • Dodani so seznami pomembnih slovenskih in evropskih prevoznih in sorodnih predpisov (z uradnimi listi objave) ter mednarodnih prevoznih sporazumov, ki veljajo v Sloveniji.

Knjiga je namenjena dodiplomskim in podiplomskim študentom prometnih znanosti, pomorstva in prava ter praktikom, prevoznikom, špediterjem, carinikom, prometnim agentom, pošiljateljem in prejemnikom tovora, prodajalcem in kupcem blaga, potnikom, zavarovateljem.

V knjigi je obsežen seznam literature. Vsako poglavje ima podrobno kazalo, povzetek, ključne besede in vprašanja za ponavljanje snovi.

dr. Marko PavlihaProf. dr. Marko Pavliha je mednarodno priznan pravni strokovnjak, publicist in redni profesor za gospodarsko, transportno in zavarovalno pravo. V obdobju od 2004 do 2008 se je uveljavil tudi kot prodoren politik. Opravljal je funkcije ministra za promet, podpredsednika parlamenta in poslanca.Po maturi na Bežigrajski gimnaziji je študiral pravo v Ljubljani, Splitu in Montrealu na ugledni univerzi McGill, kjer je doktoriral pri svetovno znanemu profesorju Williamu Tetleyju, ob delu pa se je med drugim izpopolnjeval v Londonu, Parizu in Münchnu. Vrsto let je delal v gospodarstvu (Splošna plovba, Kompas, Pozavarovalnica Sava, Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti) in tudi v odvetništvu v montrealski pisarni Marler, Sproule, Castonguay, potem pa se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani, kjer je bil (in zdaj ponovno) predstojnik pravne katedre na Fakulteti za pomorstvo in promet ter prodekan, dokler ni bil leta 2004 izvoljen v slovensko vlado in kasneje v državni zbor.Prof. Pavliha redno predava na matični univerzi in Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti (IMO IMLI). Gostoval je na prestižnih univerzah v Belgiji, Avstraliji in na Malti ter je »idejni oče« Evro-sredozemske univerze (EMUNI) s sedežem v Sloveniji, ki združuje več kot sto visokošolskih institucij iz številnih držav. Član je številnih domačih in mednarodnih organov ter strokovnih združenj in je bil med drugim v obdobju 2003-2004 generalni sekretar Mednarodnega pomorskega odbora (CMI) in vrsto let predsednik ter tudi ustanovni član Društva za pomorsko pravo Slovenije, zdaj pa predseduje Društvu poslancev 90. Sodeloval je pri nastajanju večine transportnih in zavarovalnih predpisov neodvisne Republike Slovenije in je avtor ter soavtor 21 knjig in okoli 500 člankov, v zadnjem času pa se je uveljavil tudi kot pisec bloga Mare liberum. Za svoje delo je prijel vrsto priznanj, med katerimi je še posebej pomembna nagrada »Pravnik leta 2001«, ki mu jo je podelila Zveza društev pravnikov Slovenije, osemkrat pa je bil v okviru akcije Ius Software izbran med deset najvplivnejših slovenskih pravnikov, pri čemer je štirikrat dosegel največ glasov. Prof. Pavliha je bil tudi častni ambasador zelene in modre knjige Evropske unije o celostni pomorski politiki.            dr. Patrick VlačičDoc. dr. Patrick Vlačič je diplomiral leta 1995 na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2001 magistriral na Pravni fakulteti v Splitu in leta 2005 doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Marka Pavlihe. Je predstojnik Katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet, sicer pa habilitiran za docenta za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. V gospodarstvu je izkušnje nabiral kot direktor portoroškega letališča. Je so­avtor treh knjig, in sicer univerzitetnega učbenika Temelji poslovanja špedicije, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) s komentarjem in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1) s predgovorom ter avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov doma in v tujini. Je tudi predsednik Društva za pomorsko pravo Slovenije.