Temelji kazenskega procesnega prava

Avtor:
Avtorji: dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Primož Gorkič, dr. Zvonko Fišer
Imensko in stvarno kazalo: dr. Primož Gorkič

 

Monografija pregledno in celovito obravnava razvoj, temeljne pojme in načela kazenskega procesnega prava ter faze kazenskega postopka. Bralcu ponudi teoretična, zgodovinska in primerjalna izhodišča k ureditvi posameznih institutov procesnega prava, nato pa vanje umesti veljavno ureditev slovenskega kazenskega procesnega prava. Pri tem črpa iz bogate judikature domačih in tujih sodišč. Namenjena je študentom kazenskopravnih znanosti in vsem, ki se pri delu srečujejo s kazenskim postopkom.

Z DDV: 97,00 
Brez DDV: 92,38 

Na zalogi

Z DDV: 97,00 
Brez DDV: 92,38 

Šifra: 900-875
Avtor:
Avtorji: dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Primož Gorkič, dr. Zvonko Fišer
Imensko in stvarno kazalo: dr. Primož Gorkič
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga je zasnovana kot klasični učbeniki procesnega prava. Vsebinsko je razčlenjena na šest delov, v katerih obravnava cilje in razvoj kazenskega postopka, temeljne pojme kazenskega procesnega prava, načela kazenskega procesnega prava, udeležence kazenskega postopka, omejevalne ukrepe in potek kazenskega postopka.

Pri metodološki zasnovi poskuša čim bolj upoštevati izrazito dinamičnost na področju kazenskega procesnega prava. To pomeni, da posamezne institute obravnava v zgodovinski, primerjalni in ustavnopravni perspektivi. S tem bralcu omogoča, da se ne samo seznani z veljavno ureditvijo slovenskega kazenskega postopka, ampak tudi prepozna širše razsežnosti procesnih rešitev. Besedilo bo zaradi tega lahko aktualno tudi ob prihodnjih spremembah slovenskega kazenskega postopka.

Vezava:               trda

ISBN:                   978-961-247-439-3

Št. strani:            620

Leto izdaje:        2020

Dr. Katja Šugman Stubbs je ustavna sodnica, redna profesorica za kazensko pravo (2011) in izredna profesorica za kriminologijo (2015). Je znanstvena svetnica na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Njena bibliografija šteje več kot 200 del. Ukvarja se zlasti s kazenskim procesnim pravom (dokazno pravo, analiza slovenskega kazenskega postopka, položaj obdolženca in izvedencev v kazenskem postopku, izločitev dokazov, sporazum o krivdi in kazensko pravo EU) ter kriminološko tematiko (razmerja moči v kazenskem pravosodju, vpliv psiholoških dejavnikov na sojenje, psihologija sojenja).
 
Dr. Primož Gorkič je bil po opravljenem pravniškem državnem izpitu (2004) najprej asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato pa visokošolski učitelj z nazivom docenta (od 2010) in izrednega profesorja (po 2015). Predava kazensko procesno pravo in kriminalistiko. V letih 2007–2009 je delal tudi kot strokovni sodelavec na Vrhovnem sodišču RS, v letih 2014–2015 pa kot strokovni sodelavec na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Raziskovalno se ukvarja z dokazovanjem v kazenskem postopku in z varstvom pravice do zasebnosti.
 
Dr. Zvonko Fišer je nekdanji ustavni sodnik in nekdanji generalni državni tožilec. V letih 1998–2019 je na Pravni fakulteti v Ljubljani predaval kazensko procesno pravo na vseh stopnjah študija. Ukvarjal se je predvsem z vprašanji kazenskega materialnega prava, pa tudi z vprašanji s področij kazenskega procesnega prava, mladoletniškega kazenskega prava in organizacije kazenskega pravosodja, še posebej javnega oziroma državnega tožilstva. Bil je med drugim član delovne skupine za pripravo Kazenskega zakonika, ki je bil sprejet leta 1994. Sodeloval je pri več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.