Praktični komentar Kazenskega zakonika, posebni del


Urednik: dr. Miha Šepec
Avtorji komentarja: dr. Miha Šepec, Jan Čejvanovič, dr. Zlatan Dežman, dr. Zvonko Fišer, Suzana Gril, mag. Aleksander Karakaš, mag. Gregor Klun, Maša Kočivnik, Samo Košir, Alja Kratovac, Primož Križnar, dr. Barbara Nerat, dr. Boštjan Polegek, Ivan Pridigar, dr. Liljana Selinšek, Jan Stajnko, dr. Luka Martin Tomažič, dr. Boštjan Valenčič, dr. Vanja Verdel Kokol, dr. Sabina Zgaga Markelj

 

Ekipa 20 kazenskopravnih strokovnjakov pod uredniškim vodstvom dr. Miha Šepca pripravlja komentar posebnega dela zakonika, namenjen predvsem praktikom, zato bo zasnovan praktično, s prikazom glavnih karakteristik vsakega kaznivega dejanja, temeljnih dilem posameznih določb in možnih rešitev ter celovitim pregledom sodne prakse. Objavljen bo v eni knjigi, da bo dostopen, pregleden, koherenten in primeren pripomoček za vsakdanjo uporabo.

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Na zalogi

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Šifra: 900-974
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kazenski zakonik (KZ-1) je temeljni sistemski zakon, ki v splošnem delu opredeljuje temeljne institute kazenskopravne dogmatike in sankcije, v posebnem delu pa določa specifična kazniva dejanja z opredelitvijo zakonskih znakov teh prepovedanih ravnanj.

Od leta 2008, ko je bil sprejet, je bil že desetkrat noveliran, nazadnje z novelo J iz leta 2023. Vse te spremembe so prvotno zakonsko besedilo korenito spremenile, razlago zakonskih določb pa je dodatno oplemenitila in poglobila sodna praksa. Razlaga posebnega dela sodne prakse je še toliko bolj pomembna, saj razumevanje konkretnih zakonskih znakov vsakega specifičnega kaznivega dejanja vpliva na konkretne odločitve v praksi. Prikazati, kako pravilno razlagati določbe posebnega dela in kako jih razlaga domača sodna praksa, je zato prav poseben izziv.

S tem namenom smo pri GV Založbi zbrali ekipo dvajsetih kazenskopravnih strokovnjakov, ki pod uredniškim vodstvom dr. Miha Šepca s Pravne fakultete Univerze v Mariboru pripravlja sodoben in praktično zasnovan komentar posebnega dela zakonika. Objavljen bo v eni knjigi, saj praktiki po našem mnenju potrebujejo dostopen, pregleden, koherenten in uporaben komentar s pregledom sodne prakse. Zato bomo prednost dali praktični uporabnosti in prijaznosti do bralca – tako po obsegu kot po načinu pisanja. Naš cilj bo prikazati glavne karakteristike vsakega kaznivega dejanja (tj. splošno dogmatiko člena) ter opozoriti na temeljne dileme posamezne določbe in možne rešitve, vse to pa bomo povezali s celovitim pregledom aktualne sodne prakse.

V komentar bodo zajeti vsi členi posebnega dela (tj. 100 do 374a), vključno z vsemi novelami, ki bodo sprejete do izdaje komentarja. Dodano bo tudi stvarno kazalo.

Komentar bo namenjen predvsem praktikom, torej sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, akademikom, študentom prava in drugim, ki se v praksi ukvarjajo s kazenskim pravom.

 

Vezava: trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje: 2024