Zakon o prekrških z novelo ZP-1E z uvodnimi pojasnili

Avtor: Uvodna pojasnila: Špela Maček Guštin, Hinko Jenull Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-050-0 Št. strani: 350 Leto izdaje: 2008

Z DDV: 49,00 
Brez DDV: 46,67 

Na zalogi

Z DDV: 49,00 
Brez DDV: 46,67 

Šifra: 900-360
Avtor: Uvodna pojasnila: Špela Maček Guštin, Hinko Jenull Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin
Število strani: 350
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga vsebuje izčrpna uvodna pojasnila, neuradno prečiščeno besedilo ZP-1, prehodne določbe in stvarno kazalo.

Zakon o prekrških je bil v preteklih dveh letih dvakrat bistveno spremenjen in dopolnjen, z novelama ZP-1D in ZP-1E, ki sta posegli kar v četrtino njegovih določb. Spremembe so namenjene povečanju učinkovitosti in poenostavitvi postopka, ustreznejšemu sodnemu varstvu, odpravi pomanjkljivosti obstoječe ureditve in poenotenju dela prekrškovnih organov in sodišč.

Avtorja, ki sta neposredno sodelovala pri spremembah in dopolnitvah zakona, v uvodnih pojasnilih obširno predstavljata namen in podrobnosti zakonskih novosti in pojasnjujeta vprašanja, ki se pri izvajanju ZP-1 lahko postavijo v praksi prekrškovnih organov in sodišč.
Najpomembnejše spremembe in dopolnitve:
Na področju splošnega materialnega prava prekrškov

 • Zvišanje zgornje meje in dopolnjen način predpisovanja glob
 • Spremenjeni pogoji za opravo nalog v splošno korist
 • Uvedba prepovedi izdaje potrdil zaradi neplačane globe
 • Sprememba omilitve in možnost odpustitve sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Na področju postopka o prekrških

 • Spremenjena razmejitev pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem
 • Uvedba pouka o pravicah kršitelja
 • Sprememba postopka pri izdaji plačilnega naloga in uvedba posebnega plačilnega naloga
 • Preureditev sistema pravnih sredstev s spremenjenim načinom odločanja sodišča o zahtevi za sodno varstvo in pritožbi
 • Spremenjen način vročanja sodnih odločb
 • Razširitev možnosti plačila polovične globe
 • Nadomestitev povprečnine s sodno takso
 • Spremenjen način odločanja v skrajšanem sodnem postopku

Na področju izvršitve in evidence odločb

 • Spremenjen postopek določanja in izvrševanja uklonilnega zapora
 • Poizvedbe v postopku nadomestitve globe

Na področju pristojnosti in organizacije sodišč za prekrške

 • Spremenjen dostop do podatkov prekrškovnih evidenc
 • Spremenjena pristojnost za prekrške s področja varstva konkurence

Špela Maček Guštin Hinko JenullŠpela Maček Guštin