Prikaz vseh 6 rezultatov

 • Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili, jubilejna izdaja
  V TISKU

  Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili, jubilejna izdaja

  z DDV: 174,00  Brez DDV: 165,71 

  Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili, jubilejna izdaja

  ob 20. obletnici sprejetja

  Avtor: dr. Miha Juhart
  Stvarno kazalo: Mitja Pukšič

   

  Posebna izdaja ob 20. obletnici sprejetja Obligacijskega zakonika vsebuje pojasnila o nastanku in razvoju zakonika ter področja obligacijskega prava, čistopis zakona in podrobno stvarno kazalo.

  Šifra: 900-944
  Avtor: dr. Miha Juhart
  Stvarno kazalo: Mitja Pukšič
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 174,00  Brez DDV: 165,71 
  V KOŠARICO
 • Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom
  PREDNAROČILO

  Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom

  z DDV: 297,99  Brez DDV: 283,80 

  Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom


  Urednici: Aleksandra Velkovrh, Sonja Ristanović
  Avtorji komentarja: mag. Tomaž Černe, Blaž Guna, mag. Boštjan Hartner, dr. Miha Juhart, mag. Nina Koselj, mag. Romana Lah, Bojana Mazi, Damjana Pečnik, Sonja Ristanović, dr. Aleksander Srdić, Barbara Škraba Flis, dr. Matjaž Tratnik, Aleksandra Velkovrh, Dida Volk

  Prednaročniška cena velja ob naročilu in plačilu do 31. decembra 2022.

   

  Skupina vrhunskih poznavalcev pravne ureditve ter upravne in sodne strokovne prakse s področja graditve pripravlja obsežen znanstveni komentar novega Gradbenega zakona. V njem bodo določbe temeljnega predpisa na področju graditve objektov obravnavane teoretično ter razložene tudi s strokovnega in praktičnega vidika z upoštevanjem sodne prakse. Knjiga bo zato tudi v praksi nepogrešljiv pripomoček pri pripravi projektne dokumentacije, dovoljevanju, legalizacijah in gradnji – tako za zaposlene v državnih in občinskih upravnih organih ter na civilnih in prekrškovnih sodiščih kot za investitorje, lastnike objektov, projektante, nadzornike, izvajalce in inšpektorje.

  Šifra: 900-942
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 297,99  Brez DDV: 283,80 
  V KOŠARICO
 • Splošno davčno pravo
  V TISKU

  Splošno davčno pravo

  z DDV: 331,10  Brez DDV: 315,33 

  Splošno davčno pravo


  Urednika: dr. Erik Kerševan, dr. Jernej Podlipnik
  Avtorji: Alenka Dolinšek, dr. Janez Čebulj, Nika Hudej, Nataša Jeromel Fišer, dr. Erik Kerševan, dr. Polona Kovač, dr. Jernej Podlipnik, mag. Mateja Špes, dr. Bruna Žuber
  Stvarno kazalo: Marjan Kos, Špela Lovšin

   

  Priznani teoretiki in praktiki bodo v obsežni znanstveni monografiji obravnavali izbrane temeljne teme splošnega davčnega prava. Knjiga bo v oporo pri delu pri konkretnih zadevah tako zaposlenim v davčnih organih, odvetnikom, davčnim svetovalcem kot na sodiščih, uporabna pa bo tudi kot študijski pripomoček na fakultetah in kot vodilo pri oblikovanju davčnih norm.

  Šifra: 900-929
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 331,10  Brez DDV: 315,33 
  V KOŠARICO
 • Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) s komentarjem
  V PRIPRAVI

  Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) s komentarjem

  z DDV: 331,10  Brez DDV: 315,33 

  Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) s komentarjem


  Avtorji: dr. Lojze Ude, dr. Ana Božič Penko, mag. Rudi Štravs, dr. Maja Ovčak Kos, mag. Barbara Jan Bufon
  Urednika: Mateja Tamara Fajs, Jure Debevec

   

  V komentarju, namenjenem predvsem uporabi v praksi, bo podrobno predstavljen pomen zakonskih določb, vseboval pa bo tudi pregled obsežne sodne prakse, ki se je razvila od uveljavitve prej veljavnega ZVEtL do danes. Zato bo nepogrešljiv pripomoček za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, upravnike, pravnike v občinskih upravah in druge nepremičninske strokovnjake v javnem sektorju in gospodarstvu, ki se pri delu srečujejo z zapletenimi pravnimi situacijami, ki jih ureja ZVEtL-1.

  Šifra: 900-886
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 331,10  Brez DDV: 315,33 
  V KOŠARICO
 • Zakon o kazenskem postopku s komentarjem
  V PRIPRAVI

  Zakon o kazenskem postopku s komentarjem

  z DDV: 582,00  Brez DDV: 554,29 

  Zakon o kazenskem postopku s komentarjem

  Avtor:
  Urednik: Miha Šepec
  Avtorji komentarja: Miha Šepec, Maja Arzenšek, Maja Baškovič, Katarina Bergant, Ana Bučar Brglez, Mateja Čeh, Jan Čejvanovič, Zlatan Dežman, Anže Erbežnik, Zvonko Fišer, Suzana Gril, Miha Hafner, Martin Jančar, Aleksander Karakaš, Gregor Klun, Saša Kmet, Samo Košir, Primož Križnar, Karin Merc, Polona Mozetič, Barbara Nerat, Vesna Pavlič Pivk, Petra Plesec, Boštjan Polegek, Ivan Pridigar, Lilijana Selinšek, Simona Skorpik, Jan Stajnko, Marko Šorli, Miha Šošić, Špela Štebal Renčelj, Anja Štrovs, Boštjan Valenčič, Mateja Veingerl, Vanja Verdel Kokol, Katarina Verdnik, Sabina Zgaga Markelj, Boštjan Zrnec Orlič, Miroslav Žaberl

   

  Skupina 39 kazenskopravnih strokovnjakov pripravlja obsežen komentar Zakona o kazenskem postopku, namenjen praktikom, predvsem sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, pa tudi akademikom, študentom prava in drugim. Avtorji bodo zakonsko besedilo celovito obravnavali tako s stališča prakse kot teorije, največji poudarek pa bo na aktualni sodni praksi. Komentar bo izšel v dveh knjigah.

  Šifra: 900-903
  Avtor:
  Urednik: Miha Šepec
  Avtorji komentarja: Miha Šepec, Maja Arzenšek, Maja Baškovič, Katarina Bergant, Ana Bučar Brglez, Mateja Čeh, Jan Čejvanovič, Zlatan Dežman, Anže Erbežnik, Zvonko Fišer, Suzana Gril, Miha Hafner, Martin Jančar, Aleksander Karakaš, Gregor Klun, Saša Kmet, Samo Košir, Primož Križnar, Karin Merc, Polona Mozetič, Barbara Nerat, Vesna Pavlič Pivk, Petra Plesec, Boštjan Polegek, Ivan Pridigar, Lilijana Selinšek, Simona Skorpik, Jan Stajnko, Marko Šorli, Miha Šošić, Špela Štebal Renčelj, Anja Štrovs, Boštjan Valenčič, Mateja Veingerl, Vanja Verdel Kokol, Katarina Verdnik, Sabina Zgaga Markelj, Boštjan Zrnec Orlič, Miroslav Žaberl
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 582,00  Brez DDV: 554,29 
  V KOŠARICO
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del
  V PRIPRAVI

  Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del

  z DDV: 331,10  Brez DDV: 315,33 

  Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del

  Avtor:
  Uredniki: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Damjan Orož
  Avtorji komentarja: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Aleš Galič, dr. Tjaša Ivanc, dr. Tomaž Keresteš, dr. Damjan Orož

   

  Priznani strokovnjaki, ki se s področjem izvršilnega prava ukvarjajo tako teoretično kot v praksi, pripravljajo obsežen komentar določb splošnega dela Zakona o izvršbi in zavarovanju. Knjiga, ki bo sploh prvi slovenski komentar tega zakona, bo nepogrešljiv pripomoček tako za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, pravnike v gospodarstvu, notarje in izvršitelje kot za študente prava.

  Šifra: 900-882
  Avtor:
  Uredniki: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Damjan Orož
  Avtorji komentarja: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Aleš Galič, dr. Tjaša Ivanc, dr. Tomaž Keresteš, dr. Damjan Orož
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 331,10  Brez DDV: 315,33 
  V KOŠARICO