Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del

Uredniki: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Damjan Orož
Avtorji komentarja: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Aleš Galič, dr. Tjaša Ivanc, dr. Tomaž Keresteš, dr. Damjan Orož

 

Priznani strokovnjaki, ki se s področjem izvršilnega prava ukvarjajo tako teoretično kot v praksi, pripravljajo obsežen komentar določb splošnega dela Zakona o izvršbi in zavarovanju. Knjiga, ki bo sploh prvi slovenski komentar tega zakona, bo nepogrešljiv pripomoček tako za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, pravnike v gospodarstvu, notarje in izvršitelje kot za študente prava.

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Na zalogi

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Šifra: 900-882
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki velja od leta 1998, vsebuje pravila o civilni izvršbi na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin ter pravila za zavarovanje terjatev in ureja službo izvršitelja.

V komentarju splošnega dela zakona bodo podrobno obravnavani:

  • temeljne določbe, ki se nanašajo na postopek izvršbe in zavarovanja (obseg izvršbe in zavarovanja, dolžnost posredovanja podatkov, pristojnost in sestava sodišča, izvršitelji, odločbe),
  • splošna pravila o izvršbi (izvršilni naslov, izvršljivost, primernost izvršilnega naslova za izvršbo, verodostojna listina, prehod terjatve ali obveznosti, pogojne terjatve, predmeti in sredstva izvršbe, seznam dolžnikovega premoženja, izvršilni stroški),
  • dovolitev izvršbe (predlog za izvršbo, sklep o izvršbi, potrdilo o izvršljivosti in njegova razveljavitev, priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb, sodnih poravnav ali javnih listin, izvršba na podlagi verodostojne listine),
  • oprava izvršbe (ugovor ne zadrži izvršbe, meje izvršbe, čas izvršbe, ravnanje izvršitelja, pomoč policije),
  • pravna sredstva (ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi, ugovor tretjega, tožba dolžnika ali tretjega zaradi nedopustnosti izvršbe, zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravi izvršbe, revizija, obnova postopka, zahteva za varstvo zakonitosti),
  • nasprotna izvršba,
  • odlog in ustavitev izvršbe (odlog na predlog dolžnika, upnika ali tretjega, čas odloga, konec postopka).

V komentarju bodo predstavljena dogmatična izhodišča posameznih izvršilnopravnih inštitutov, ob tem pa bodo pojasnjena in kritično obravnavana (kjer je to potrebno) tudi stališča sodne prakse. Po Tolmaču k zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki ga je leta 1944 napisal prof. dr. Rudolf Sajovic, bo to sploh prvi slovenski komentar zakona o izvršbi.

Avtorji komentarja so priznani strokovnjaki, ki se s področjem izvršilnega prava ukvarjajo tako teoretično kot v praksi. Zato bo knjiga nepogrešljiv pripomoček zlasti za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, pravnike v gospodarstvu, notarje, izvršitelje in študente prava.

 

Vezava:               trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje:        2024