Praktični komentar Obligacijskega zakonika (OZ) – splošni del


Urednik: dr. Luigi Varanelli
Avtorji komentarja: dr. Vesna Bergant Rakočević, dr. Ana Božič Penko, mag. Nina Betetto, dr. Jaka Cepec, mag. Matej Čujovič, dr. Anja Drev, Klemen Drnovšek, dr. Miha Juhart, dr. Mateja Končina Peternel, mag. Boštjan J. Turk, dr. Špelca Mežnar, Tomaž Pavčnik, dr. Jorg Sladič, mag. Igor Strnad, Karmen Iglič Stroligo, dr. Luigi Varanelli, dr. Nana Weber

 

Obligacijska razmerja, ki jih ureja Obligacijski zakonik, so tisto pravno področje, s katerim se poklicno in zasebno najpogosteje srečujemo. Zakonik obsega predvsem pravila o pogodbenih ter odškodninskih in drugih neposlovnih razmerjih.

Z DDV: 848,00 
Brez DDV: 807,62 

Na zalogi

Z DDV: 848,00 
Brez DDV: 807,62 

Šifra: 900-947
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Skupina 16 vrhunskih pravnih strokovnjakov za področje obligacijskih razmerij, ki se pri svojem delu v praksi srečujejo s problemi, povezanimi s posameznimi pravnimi instituti, pripravlja Praktični komentar Obligacijskega zakonika – splošni del. Komentar bo po svoji strukturi, vsebini in namenu v slovenski pravni literaturi novost. Teoretična stališča bodo v njem predstavljena predvsem z vidika njihovih konkretnih in praktičnih pravnih posledic. Koristna novost bo povezava med materialnim in procesnim pravom, saj bodo avtorji posamezne institute obravnavali tudi glede na procesna pravila, ki bi veljala v primeru sodnega spora (na primer tožbeni zahtevki, sosporništvo ipd.). Pomemben del komentarja posameznega člena bo analiza relevantne sodne prakse.

Poglobljen sistemski komentar 434 členov splošnega dela Obligacijskega zakonika bo obsegal dve knjigi. V posebni knjigi bodo dodani stvarno kazalo, seznam uporabljene literature in seznam kratic.

 

Vezava: trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje: 2024