Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, splošni del

Urednik: dr. Miha Šepec
Avtorji komentarja: dr. Miha Šepec, dr. Matjaž Ambrož, dr. Katarina Bergant, dr. Zlatan Dežman, dr. Anže Erbežnik, dr. Zvonko Fišer, Damijan Florjančič, ddr. Klemen Jaklič, Aleksander Karakaš, dr. Mojca Mihelj Plesničar, dr. Barbara Nerat, dr. Petar Novoselec, dr. Boštjan Polegek, Jan Stajnko, Marko Šorli, Miha Šošić, dr. Luka Martin Tomažič, dr. Vanja Verdel Kokol

 

Skupina 18 vrhunskih poznavalcev kazenskopravne teorije in prakse je pripravila obsežen znanstveni komentar splošnega dela KZ-1. Knjiga je temeljni teoretični pripomoček vsakega pravnika, ki se pri delu srečuje s kazenskim pravom, saj združuje poglobljeno teoretično znanje in odgovore na številne dileme v sodni praksi.

Z DDV: Original price was: 331,10 €.Current price is: 231,77 €.
Brez DDV: 220,73 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 331,10 €.Current price is: 231,77 €.
Brez DDV: 220,73 

Šifra: 900-866
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kazenski zakonik (KZ-1) je temeljni sistemski zakon, ki v splošnem delu opredeljuje temeljne institute kazenskopravne dogmatike, ob tem pa tudi pravila veljavnosti tega zakonika, vrste kazni in pravila sankcioniranja, varnostne ukrepe, opozorilne sankcije, pogoje odvzema premoženjske koristi, pravne posledice obsodbe, rehabilitacijo in temeljne določbe o izvrševanju sankcij, zastaranje kazenskega pregona in izvršitve kazni ter amnestijo in pomilostitev. V posebnem delu pa določa specifična kazniva dejanja z opredelitvijo zakonskih znakov teh prepovedanih ravnanj.

Komentar splošnega dela, ki podrobno pojasnjuje teoretično-dogmatični okvir in pravila za uporabo določb posebnega dela, je temeljni teoretični pripomoček vsakega pravnika, ki se pri delu srečuje s kazenskim pravom. Zadnji komentar splošnega dela kazenskega zakonika je izšel leta 2001. Leta 2008 je bil sprejet nov kazenski zakonik, KZ-1, ki je bil doslej dopolnjen že s petimi novelami. Zato je bil nujno potreben svež komentar, ki pojasnjuje veljavno zakonsko besedilo in predstavi aktualna spoznanja kazenskopravne teorije.

Obsežni znanstveni komentar splošnega dela KZ-1 je pripravila skupina 18 vrhunskih poznavalcev kazenskopravne teorije in prakse pod uredniškim vodstvom dr. Miha Šepca s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Poglobljeni komentarji posameznih določb so podprti z ugotovitvami iz domače in tuje literature, teoretično znanje pa je povezano tudi z domačo sodno prakso. Avtorji opozorijo tako na probleme v praksi kot na morebitne dogmatične pomanjkljivosti splošnega dela, ki jih kaže v prihodnosti odpraviti.

Komentar je namenjen praktikom, predvsem sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, akademikom, študentom prava in drugim. Zakonske določbe so v njem celovito teoretično in praktično obdelane. Monografija bo temeljno gradivo slovenskega kazenskega prava, saj združuje poglobljeno teoretično znanje in odgovore na številne dileme, s katerimi se srečuje sodna praksa.

V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno zakonsko besedilo splošnega dela KZ-1 (členi 1–99), vključno s spremembami, uveljavljenimi z novelo KZ-1E.

K preprosti in učinkoviti uporabi pripomore obsežno stvarno kazalo.

Vezava:                trda

ISBN:                   978-961-247-456-0

Št. strani:            1184

Leto izdaje:         2021