Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili z novelo ZKP-O


Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec

 

Uvodna pojasnila bralca podrobno seznanijo z vsemi spremembami, ki jih prinaša novela ZKP-O, vsebujejo pa tudi kratko kritiko nekaterih spornih novosti.

Z DDV: 146,00 
Brez DDV: 139,05 

Na zalogi

Z DDV: 146,00 
Brez DDV: 139,05 

Šifra: 900-902
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O) je bil sprejet 17. decembra 2020 in 25. decembra 2020 objavljen v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne štiri mesece po objavi. Novela je izredno obsežna, saj vsebuje kar 57 členov, ki bistveno posegajo v nekatere institute kazenskoprocesne zakonodaje, obenem pa uvajajo tudi nekaj novih, ki bodo imeli v praksi pomembne posledice.

Največja novost je uvedba Evropskega javnega tožilstva, s čimer je naš kazenski postopek postal dvotiren: za nekatera kazniva dejanja sta pristojna državni oziroma zasebni tožilec, za druga pa Evropsko javno tožilstvo, ki ga bo na nacionalni ravni zastopal evropski delegirani tožilec.

Številne spremembe so tudi v postopku proti mladoletnikom. S tem so bile v domačo zakonodajo prenesene določbe Direktive (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku.

Z določbo izredno spornega na novo dodanega dvanajstega odstavka 128. člena je Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJS) glede dostopnosti kazenskih spisov podeljena primarnost nad določbami ZKP.

Vrhovni sodniki bodo odslej pri zahtevah o varstvu zakonitosti tako kot v civilnem postopku lahko pisali ločena mnenja.

Precej novosti je tudi pri delu državnih tožilcev. Tako bo postopke mogoče združiti že v predkazenski fazi. Dodan je instrukcijski rok za obravnavo kazenske ovadbe in spremenjen rok, v katerem mora državni tožilec po končani preiskavi vložiti obtožnico. Spremembe so še glede zavrženja kazenske ovadbe kvalificiranega ovaditelja. Tožilcem so naložene dodatne obveznosti pri označevanju dokaznega gradiva v obtožnici, kar naj izboljša preglednost kazenskega spisa in učinkovitost dela sodišč.

Novela je prinesla še številne druge dopolnitve in spremembe: po novem je mogoče prikritje osebnih podatkov o prebivališču posameznikov, spremembe so na področju e-sodstva in obveščanja o pravici do zagovornika, vpeljana je možnost videokonferenčnega snemanja celotnega naroka, spremenjeni so procesni roki in rok za preložitev glavne obravnave, posameznik ima po novem pravico, da je obveščen o sestavi senata na višjem sodišču, to pa bo moralo pogosteje sámo razpisati obravnavo. Spremembe so še pri povrnitvi stroškov v predkazenskem postopku, podaljšano je trajanje pridržanja oseb, ki jim je prostost že odvzeta v drugem postopku, pristojnosti zunajobravnavnega senata pri obravnavi obtožnice so zmanjšane. Dodanih je tudi nekaj minimalnih redakcijskih sprememb.

Uvodna pojasnila bralca podrobno seznanijo z vsemi spremembami, ki jih prinaša novela ZKP-O, vsebujejo pa tudi kratko kritiko nekaterih spornih novosti.

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-458-4

Št. strani: 444

Leto izdaje: 2021

Leto natisa: 2023

Dr. Miha Šepec je docent za področje kazenskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Inštituta za kazensko in prekrškovno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Na fakulteti je nosilec predmetov Kazensko pravo in Kazensko procesno pravo, v sklopu magistrskega študijskega programa izvaja predmet Kazensko pravo – izbrane teme, na ravni doktorskega študija pa predmet Instituti kazenskega prava. Sodeluje tudi s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je nosilec predmeta Medijsko pravo.
Je urednik nastajajočega komentarja splošnega dela slovenskega Kazenskega zakonika (KZ-1), vodja mednarodnega projekta EU JUST z naslovom Evropski preiskovalni nalog – pravna analiza in praktične dileme mednarodnega sodelovanja (EIO-LAPD). Je avtor in soavtor več monografij s področja kazenskega prava. V bibliografski bazi Cobiss ima več kot 200 avtorskih vpisov, od tega 64 znanstvenih. V letih 2018 in 2019 so ga uporabniki spletnega portala IUS INFO izbrali med deset najbolj vplivnih pravnikov v Sloveniji.