Pogledi sociologije prava

Avtor: dr. Albin Igličar

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-119-4

Št. strani: 500

Leto izdaje: 2009 / 2012

Z DDV: 78,00 
Brez DDV: 74,29 

Na zalogi

Z DDV: 78,00 
Brez DDV: 74,29 

Šifra: 900-585
Avtor: dr. Albin Igličar
Število strani: 500
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga posega v raziskovanje in razlago socialnih izvorov in socialnih učinkov prava. Po predstavitvi raziskovalnega področja sociologije prava in njenih poglavitnih metod so ob stališčih klasikov sociologije prava predstavljene temeljne ugotovitve o razmerjih med družbo in pravom. Sledi poglobljena razčlenitev medsebojnih vplivov prava in gospodarstva, prava in interesov, prava in politike ter drugih delov civilne družbe in države v njuni statični in dinamični razsežnosti. To součinkovanje se kaže v delovanju pravnih institucij, razvoju pravniških poklicev in stanju pravne kulture.
Knjiga vključuje prikaz spoznanj sociologije prava v svetu in njihovo aplikacijo na slovensko družbo.

Celovit prikaz znanstvene discipline, ki preučuje razmerja med družbo in pravom, daje usmeritve za prihodnje raziskave ter za študij predmeta sociologija prava na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Besedilo je dopolnjeno s tabelarično prikazanimi podatki empiričnih raziskav, shemami in priporočeno literaturo.

dr. Albin Igličar je bil rojen 2. 5. 1947 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli in gimnaziji v Škofji Loki je leta 1970 diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti ter leta 1977 dosegel doktorat pravnopolitičnih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Po diplomi se je najprej zaposlil kot asistent na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, nato pa prešel na Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je bil leta 1988 izvoljen za rednega profesorja za predmeta sociologija prava ter zakonodajni proces in nomotehnika. Na pedagoškem in  znanstvenoraziskovalnem področju se ukvarja predvsem s problematiko delovanja zakonodajnih, pravosodnih in upravnih institucij, nomotehniko ter vprašanji socialnih izvorov in socialnih učinkov pravnih norm. Te probleme je preučeval tudi kot nosilec in sodelavec več raziskovalnih projektov. V svojem učiteljskem in raziskovalnem delovanju je iz okvirov obče sociološke teorije zasnoval sociologijo prava kot samostojen predmet v študijskem programu Pravne fakultete v Ljubljani. Albin Igličar je avtor več knjižnih monografij ter več kot tristo člankov in znanstvenih razprav s področja razmerij med družbo in pravom.Na ljubljanski pravni fakulteti je v letih 1989 do 1993 opravljal funkcijo prodekana in nato dekana fakultete, v letih 2004 do 2009 je bil član Sodnega sveta RS. Tri mandatna obdobja  je deloval v Svetu RS za visoko šolstvo, kjer je vodil komisijo za družboslovno in humanistično področje. Je predstojnik Katedre za teorijo in sociologijo prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2013). V minulih letih je bil tudi član nekaterih strokovnih komisij za pripravo nove zakonodaje s področja lokalne samouprave, visokega šolstva, lobiranja in državnozborskega poslovnika ter član strokovne skupine ustavne komisije za slovensko ustavo iz leta 1991 ter njenih poznejših sprememb in dopolnitev.