Pod katerim drevesom si ju videl?

Ugotavljanje dejanskega stanja (izbrana poglavja)


Avtor: Janko Marinko
Stvarno kazalo: Marko Balažic

 

Knjiga je praktično usmerjen vodnik z nazornim prikazom postopkov zaslišanja in presoje verodostojnosti povedanega. Namenjena je sodnikom, tožilcem, odvetnikom in vsem, ki morajo sprejemati odločitve na podlagi izpovedi očividcev.

Z DDV: 88,00 
Brez DDV: 83,81 

Na zalogi

Z DDV: 88,00 
Brez DDV: 83,81 

Šifra: 900-948
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kaj mi lahko ta priča pove o tem, kar se je zgodilo? Kako naj jo izprašam, da bom dobil čim več uporabnih in verodostojnih informacij? Kako naj presodim, ali njeni izpovedbi lahko verjamem ali pa morda laže? Kako naj izprašam ključno pričo, ki trpi za posttravmatsko stresno motnjo? Ali lahko zaupam, da je očividec prepoznal pravega storilca? Kakšna so pravila sklepanja na obstoj odločilnega dejstva na podlagi le verjetnih ugotovitev? Postavljamo si taka in podobna vprašanja, odgovori nanje pa so lahko le rezultat sistematičnega pristopa, spoznanj kognitivnih raziskav ter zavedanja o lastnih miselnih in emocionalnih omejitvah.

Zato so osrednja tema priročnika personalni dokazi, tako z vidika njihovega pridobivanja kot vrednotenja. Očividci so pomemben, včasih edini vir informacij o dogodku, ki je obravnavan kot kaznivo dejanje. Na njihovo izpoved vplivajo značilnosti mehanizmov zaznavanja, pomnjenja in priklica spomina, ki pomenijo tveganja za izgubo ali popačenje informacij. Posebej so obravnavani z vidika povečanih tveganj pri posameznih skupinah oseb (otroci, osebe z duševno manjrazvitostjo, z avtizmom, tujci) in v nekaterih situacijah (travma, spolno nasilje). Te okoliščine so pomembne tudi za postopke prepoznave storilcev pri očividcih. Na popolnost in resničnost izpovedi močno vpliva način zaslišanja, pridobljene informacije pa so lahko zmotne, lažne ali resnične in je treba presoditi njihovo verodostojnost. Na postopke odločanja lahko pomembno, vendar nezavedno vplivajo mehanizmi kognitivnih pristranskosti. Vsi dokazi, tudi personalni, so strogo vzeto indični dokazi, zato je predstavljeno tudi oblikovanje odločitve na podlagi upoštevanja takšnih dokazov.

 

Pogovor Jolande Lebar z Jankom Marinkom (Aktualna tema, program Prvi, 12. 7. 2023): Zasliševanje prič, ki so včasih edini vir informacij o kaznivih dejanjih

https://prvi.rtvslo.si/podkast/aktualna-tema/323/174971305

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-520-8

Št. strani: 416

Leto izdaje: 2023

Janko Marinko je sodnik na kazenskopravnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani. Pred tem je devet let delal kot preiskovalni sodnik, nato pa je bil več kot 20 let generalni sekretar Vrhovnega sodišča. Kot član delovnih skupin je sodeloval pri pripravi več novel Zakona o kazenskem postopku in predloga njegove celovite prenove (ZKP-1). Objavil je več kot 40 člankov, večino s kazenskopravnega področja.