Zakon o kazenskem postopku s komentarjem

Avtor:
Urednik: Miha Šepec
Avtorji komentarja: Miha Šepec, Maja Arzenšek, Maja Baškovič, Katarina Bergant, Ana Bučar Brglez, Mateja Čeh, Jan Čejvanovič, Zlatan Dežman, Anže Erbežnik, Zvonko Fišer, Suzana Gril, Miha Hafner, Martin Jančar, Aleksander Karakaš, Gregor Klun, Saša Kmet, Samo Košir, Primož Križnar, Karin Merc, Polona Mozetič, Barbara Nerat, Vesna Pavlič Pivk, Petra Plesec, Boštjan Polegek, Ivan Pridigar, Lilijana Selinšek, Simona Skorpik, Jan Stajnko, Marko Šorli, Miha Šošić, Špela Štebal Renčelj, Anja Štrovs, Boštjan Valenčič, Mateja Veingerl, Vanja Verdel Kokol, Katarina Verdnik, Sabina Zgaga Markelj, Boštjan Zrnec Orlič, Miroslav Žaberl

 

Skupina 39 kazenskopravnih strokovnjakov pripravlja obsežen komentar Zakona o kazenskem postopku, namenjen praktikom, predvsem sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, pa tudi akademikom, študentom prava in drugim. Avtorji bodo zakonsko besedilo celovito obravnavali tako s stališča prakse kot teorije, največji poudarek pa bo na aktualni sodni praksi. Komentar bo izšel v dveh knjigah.

Z DDV: 582,00 
Brez DDV: 554,29 

Na zalogi

Z DDV: 582,00 
Brez DDV: 554,29 

Šifra: 900-903
Avtor:
Urednik: Miha Šepec
Avtorji komentarja: Miha Šepec, Maja Arzenšek, Maja Baškovič, Katarina Bergant, Ana Bučar Brglez, Mateja Čeh, Jan Čejvanovič, Zlatan Dežman, Anže Erbežnik, Zvonko Fišer, Suzana Gril, Miha Hafner, Martin Jančar, Aleksander Karakaš, Gregor Klun, Saša Kmet, Samo Košir, Primož Križnar, Karin Merc, Polona Mozetič, Barbara Nerat, Vesna Pavlič Pivk, Petra Plesec, Boštjan Polegek, Ivan Pridigar, Lilijana Selinšek, Simona Skorpik, Jan Stajnko, Marko Šorli, Miha Šošić, Špela Štebal Renčelj, Anja Štrovs, Boštjan Valenčič, Mateja Veingerl, Vanja Verdel Kokol, Katarina Verdnik, Sabina Zgaga Markelj, Boštjan Zrnec Orlič, Miroslav Žaberl
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je izredno kompleksen sistemski predpis, ki v celoti ureja položaj obdolženca v kazenskem postopku, preiskovalne ukrepe, potek glavne obravnave, postopek s pravnimi sredstvi, pristojnost sodišč, položaj strank v kazenskem postopku, predkazenski postopek in preiskavo, mladoletniški postopek in še številna druga pomembna vprašanja, povezana s kazenskim postopkom. Nove družbene razmere in mednarodne obveznosti narekujejo obsežno noveliranje, zato se njegove določbe pogosto spreminjajo. Zakon je bil od leta 1994 spremenjen že petnajstkrat; zadnja novela, ZKP-O, je bila sprejeta decembra 2020.

Prvotno zakonsko besedilo se je tako od sprejetja korenito preoblikovalo. Odlični komentar mag. Štefana Horvata iz leta 2004 za potrebe naše sodne prakse ne zadostuje več. Čas je za nov sistemski komentar. Zato smo pri GV Založbi zbrali ekipo 39 kazenskopravnih strokovnjakov, ki bo pod uredniškim vodstvom doc. dr. Mihe Šepca pripravila povsem prenovljen in posodobljen komentar tega obsežnega predpisa. Največji poudarek bo namenjen pregledu aktualne sodne prakse, ki bo vključena v analizo členov. Upoštevana bo zlasti domača sodna praksa (višjih, Vrhovnega in Ustavnega sodišča), zajeta pa bo tudi mednarodna (predvsem Evropskega sodišča za človekove pravice), ki je relevantna za praktike.

Komentirani bodo vsi členi, vključno z novelami, sprejetimi do konca priprave knjige.

Komentar je namenjen praktikom, predvsem sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, akademikom, študentom prava in drugim, ki se ukvarjajo s kazenskim postopkom. Zakonsko besedilo bo v knjigi celovito obdelano s stališča prakse in teorije. Monografija bo še leta temeljno gradivo slovenskega kazenskega procesnega prava, saj bo združevala vse aktualne dileme in rešitve sodne prakse ter poglobljena teoretična razmišljanja in predloge avtorjev.

K preprosti in učinkoviti uporabi komentarja bo pripomoglo obsežno stvarno kazalo.

 

Vezava: trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje: 2022