Kazenski zakonik z novelama KZ-1F in KZ-1G z uvodnimi pojasnili

Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet

 

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k novelama KZ-1F in KZ-1G, neuradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami obeh in podrobno stvarno kazalo. Novosti so kritično analizirane; pri eni od novel se postavljajo celo vprašanja o ustavni sprejemljivosti. Pojasnilom je dodano poglavje o položaju živali v kazenskem pravu, ki se navezuje na spremembe, uvedene z novelo Stvarnopravnega zakonika SPZ-B.

Z DDV: Original price was: 146,00 €.Current price is: 87,60 €.
Brez DDV: 83,43 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 146,00 €.Current price is: 87,60 €.
Brez DDV: 83,43 

Šifra: 900-893
Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Novela KZ-1F, sprejeta marca 2020, je s posegom v 95. člen KZ-1 močno podaljšala zastaralne roke za izbrana kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Novela KZ-1G, sprejeta junija 2020, pa je spremenila 308. člen KZ-1, v katerem so določbe o prepovedanem prehajanju meje ali ozemlja države. Sprememba je bila uvedena zaradi spremenjenih družbenih razmer, množičnih migracij z Bližnjega vzhoda ter interesa Republike Slovenije, da varuje svoje meje in notranje ozemlje, in pravice odločanja o tem, kdo lahko vstopi na njeno ozemlje.

Poseben dodatek k uvodnim pojasnilom je poglavje o položaju živali v kazenskem pravu. Povod za ločeno poglavje, ki v zakonskem besedilu obeh novel ni izrecno zajeto, je marca 2020 sprejeta novela Stvarnopravnega zakonika SPZ-B, ki je v zakonik vnesla novi 15.a člen z naslovom Žival in določbo, da živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja. Ker je kazenskopravna zakonodaja zaradi enotnosti pravnega sistema vezana na posebne predpise in ker je stvarnopravni zakonik temeljni predpis, ki pravno ureja pojem stvari, se porajajo nadvse zanimiva vprašanja. Ali so v kazenskem pravu živali po novem izenačene z ljudmi? Ali premoženjski delikti, ki so živali prej vsaj delno ščitili, zdaj tega ne omogočajo več, saj živali ni več mogoče zajeti v koncept stvari? Kako nova opredelitev pojma živali vpliva na splošni in na posebni del KZ-1?

Vezava:                trda

ISBN:                   978-961-247-443-0

Št. strani:            368

Leto izdaje:        2020

Dr. Miha Šepec je docent za področje kazenskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Inštituta za kazensko in prekrškovno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Na fakulteti je nosilec predmetov Kazensko pravo in Kazensko procesno pravo, v sklopu magistrskega študijskega programa izvaja predmet Kazensko pravo – izbrane teme, na ravni doktorskega študija pa predmet Instituti kazenskega prava. Sodeluje tudi s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je nosilec predmeta Medijsko pravo.
Je urednik nastajajočega komentarja splošnega dela slovenskega Kazenskega zakonika (KZ-1), vodja mednarodnega projekta EU JUST z naslovom Evropski preiskovalni nalog – pravna analiza in praktične dileme mednarodnega sodelovanja (EIO-LAPD). Je avtor in soavtor več monografij s področja kazenskega prava. V bibliografski bazi Cobiss ima več kot 200 avtorskih vpisov, od tega 64 znanstvenih. V letih 2018 in 2019 so ga uporabniki spletnega portala IUS INFO izbrali med deset najbolj vplivnih pravnikov v Sloveniji.