Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili z novelo KZ-1E

Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Sabina Zgaga Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k noveli KZ-1E, neuradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami novele in podrobno stvarno kazalo.

Z DDV: Original price was: 129,00 €.Current price is: 80,00 €.
Brez DDV: 76,19 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 129,00 €.Current price is: 80,00 €.
Brez DDV: 76,19 

Šifra: 900-850
Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Sabina Zgaga Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ-1E) po novelah KZ-1B in KZ-1C je tretja obsežnejša sprememba Kazenskega zakonika (KZ-1). Prinaša spremembe na številnih področjih. Med njimi velja posebej omeniti ureditev kazenskih sankcij, v katere posega zlasti zaradi implementacije Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS in zaradi uvedbe sistema probacije po Zakonu o probaciji (ZPro).

Odmevne spremembe so tudi v posebnem delu KZ-1. Zaradi ratifikacije Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (CETS št. 196), ki ga je Slovenija podpisala že leta 2015, ratificirala pa še ne, je bila razširjena inkriminacija predfaze terorizma. Opredeljeno je bilo namreč novo kaznivo dejanje potovanja v tujino z namenom terorizma (108.a člen), razširjena pa so bila tudi izvršitvena ravnanja kaznivih dejanj financiranja terorizma, spodbujanja in javnega poveličevanja terorizma ter novačenja in usposabljanja za terorizem. Z namenom lažjega in učinkovitejšega kazenskega pregona so bila spremenjena (zlasti postrožena) nekatera kazniva dejanja zoper gospodarstvo ter zoper delovno razmerje in socialno varnost. Spremenjena so bila še nekatera druga kazniva dejanja in opravljene redakcijske spremembe.

Vezava:               trda

ISBN:                  978-961-247-382-2

Št. strani:            332

Leto izdaje:        2018