Prikazovanje 1–15 od 28 rezultatov

 • Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih z uvodnimi pojasnili in komentarjem ter Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih s komentarjem
  V PRIPRAVI

  Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih z uvodnimi pojasnili in komentarjem ter Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih s komentarjem

  z DDV: 331,00  Brez DDV: 315,24 

  Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih z uvodnimi pojasnili in komentarjem ter Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih s komentarjem


  Uredniki: Zoran Dimović, Tjaša Ivanc, Jure Jakšić, Janja Korošec
  Avtorji komentarja: Denis Baghrizabehi, Vincenc Butala, Zoran Dimović, Tjaša Ivanc, Jure Jakšić, Janja Korošec, Barbara Nerat, Janja Ovsenik, Vesna Rijavec, Andreja Sedej Grčar, Mateja Veingerl, Matjaž Voglar, Janez Žirovnik

   

  Skupina 13 vrhunskih strokovnjakov s področja prava, ki delujejo tako na akademski ravni kot v praksi, pripravlja obsežna pojasnila in komentar Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih ter podzakonskega predpisa, Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih. To bo prvo delo, v katerem bo to področje celostno obravnavano s stališča prakse in teorije, in bo namenjeno praktikom, predvsem sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, samim izvedencem, cenilcem in tolmačem, pa tudi akademikom, študentom prava in drugim.

  Šifra: 900-959
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 331,00  Brez DDV: 315,24 
  V KOŠARICO
 • Družinski zakonik s komentarjem
  V PRIPRAVI

  Družinski zakonik s komentarjem

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 

  Družinski zakonik s komentarjem


  Urednica: Nana Weber
  Avtorji komentarja: Sara Ahlin Doljak, Nina Betetto, Nada Caharijaz Ferme, Katja Drnovšek, Brina Felc, Peter Jambrek, Eva Jambrek Lampret, Martin Jančar, Valerija Jelen Kosi, Miha Juhart, Alenka Križnik, Rosana Lemut Strle, Jasna Murgel, Vlasta Nussdorfer, Alenka Ratnik, Nina Smrkolj, Nana Weber
  Stvarno kazalo: Nana Weber

   

  Dobra štiri leta po začetku uporabe Družinskega zakonika skupina avtorjev pripravlja komentar, ki poleg teoretske analize določb prinaša tudi celovit pregled in analizo sodne prakse ter prakse upravnih in drugih organov, razvite na podlagi določb zakonika. Knjiga bo poleg znanstvene imela veliko praktično uporabno vrednost, zato bo dobrodošel pripomoček tudi za praktike, ki se z določbami zakonika srečujejo pri delu, in za posameznike brez pravnega znanja.

  Šifra: 900-952
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 
  V KOŠARICO
 • Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) s komentarjem
  V PRIPRAVI

  Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) s komentarjem

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 

  Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) s komentarjem


  Uredniki: Borut Bratina, Aleš Ferčič, Rajko Pirnat, Luka Martin Tomažič
  Avtorji komentarja: Daša Bajec Korent, David Batič, David Borlinič Gačnik, Borut Bratina, Rok Dacar, Zoran Dimovič, Aleš Ferčič, Duška Godina, Eva Gostiša, Urška Grubač Kaučič, Andraž Jadek, Dušan Jovanovič, Urška Kežmah, Selmin Kičin, Sara Koršič, Jure Levovnik, Bojan Medica, Aleksij Mužina, Marko Novak, Rajko Pirnat, Andreja Primec, Nataša Samec Berghaus, Janez Stušek, Valerija Stušek, Tina Štok, Luka Martin Tomažič, Barbara Toplak Perovič, Tanja Vodovnik, Verica Trstenjak, Boštjan J. Turk, Andreja Urh, Tatjana Vogrinec Burgar, Janja Zaplotnik, Mitja Žnidarič

   

  Skupina 34 vrhunskih znanstvenikov in strokovnjakov pripravlja prvi znanstveni komentar Zakona o oskrbi z električno energijo. Namenjen bo vsem praktikom in teoretikom, ki se ukvarjajo ali srečujejo s pravom na področju elektroenergetskega sistema. Knjiga bo temeljno delo s področja slovenskega prava energetike.

  Šifra: 900-934
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 
  V KOŠARICO
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) s komentarjem
  PREDNAROČILO

  Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) s komentarjem

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 

  Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) s komentarjem


  Urednica: Mojca Prelesnik
  Avtorji komentarja: Mojca Prelesnik, dr. Jelena Burnik, dr. Urban Brulc, Tina Ivanc, Alenka Jerše, mag. Eva Kalan Logar, mag. Kristina Kotnik Šumah, mag. Polona Merc, Blaž Pavšič, Matej Sironič, mag. Polonca Štrekelj, mag. Andrej Tomšič
  Stvarno kazalo: Barbara Žurej

  Prednaročniška cena velja ob naročilu in plačilu do 30. septembra 2023.

   

  V komentarju bodo podrobno pojasnjene določbe novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki sestavlja celoto s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vsi upravljavci zbirk osebnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju morajo pri vsaki obdelavi osebnih podatkov poskrbeti za skladnost s pravili o varstvu osebnih podatkov iz obeh predpisov, sicer jim nadzorniki pri Informacijskem pooblaščencu v inšpekcijskem postopku lahko odredijo odpravo nepravilnosti in izrečejo sankcijo.

  Šifra: 900-913
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 
  V KOŠARICO
 • Praktični komentar Obligacijskega zakonika (OZ) – splošni del
  V PRIPRAVI

  Praktični komentar Obligacijskega zakonika (OZ) – splošni del

  z DDV: 848,00  Brez DDV: 807,62 

  Praktični komentar Obligacijskega zakonika (OZ) – splošni del


  Urednik: dr. Luigi Varanelli
  Avtorji komentarja: dr. Vesna Bergant Rakočević, dr. Ana Božič Penko, mag. Nina Betetto, dr. Jaka Cepec, mag. Matej Čujovič, dr. Anja Drev, Klemen Drnovšek, dr. Miha Juhart, dr. Mateja Končina Peternel, mag. Boštjan J. Turk, dr. Špelca Mežnar, Tomaž Pavčnik, dr. Jorg Sladič, mag. Igor Strnad, Karmen Iglič Stroligo, dr. Luigi Varanelli

   

  Obligacijska razmerja, ki jih ureja Obligacijski zakonik, so tisto pravno področje, s katerim se poklicno in zasebno najpogosteje srečujemo. Zakonik obsega predvsem pravila o pogodbenih ter odškodninskih in drugih neposlovnih razmerjih.

  Šifra: 900-947
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 848,00  Brez DDV: 807,62 
  V KOŠARICO
 • Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom
  V PRIPRAVI

  Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 

  Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom


  Urednici: Aleksandra Velkovrh, Sonja Ristanović
  Avtorji komentarja: mag. Tomaž Černe, Blaž Guna, mag. Boštjan Hartner, dr. Miha Juhart, mag. Nina Koselj, mag. Romana Lah, Bojana Mazi, Damjana Pečnik, Sonja Ristanović, dr. Aleksander Srdić, Barbara Škraba Flis, dr. Matjaž Tratnik, Aleksandra Velkovrh, Dida Volk

   

  Skupina 14 vrhunskih poznavalcev pravne, upravne, sodne in inženirske stroke pod uredniškim vodstvom Aleksandre Velkovrh in Sonje Ristanović pripravlja obsežen znanstveni komentar novega Gradbenega zakona. V njem bodo zakonske določbe obravnavane teoretično ter razložene s strokovnega in praktičnega vidika z upoštevanjem sodne prakse. Knjiga bo zato nepogrešljiv pripomoček tudi pri pripravi projektne dokumentacije, dovoljevanju, legalizacijah in gradnji – tako za zaposlene v državnih in občinskih upravnih organih ter na civilnih in prekrškovnih sodiščih kot za investitorje, lastnike objektov, projektante, nadzornike, izvajalce in inšpektorje. Objavljeni bodo tudi čistopisi Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov ter Pravilnika o začasnih objektih.

  Šifra: 900-942
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 
  V KOŠARICO
 • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) s komentarjem in sodno prakso, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

  Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) s komentarjem in sodno prakso, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

  z DDV: 244,00  Brez DDV: 232,38 

  Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) s komentarjem in sodno prakso, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

  Avtor:
  Avtor komentarja: dr. Matjaž Tratnik
  Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

   

  Delo je zasnovano izrazito praktično. Avtor želi zakonska določila predstaviti na čim bolj prijazen in enostaven način. Vključena je tudi novejša sodna praksa, predvsem iz zadnjih treh let. Sodne odločbe so kratko predstavljene tako, da so neposredno citirani najpomembnejši deli iz obrazložitve posamezne odločbe, jedra pa so pogosto izpuščena.

  Šifra: 900-932
  Avtor:
  Avtor komentarja: dr. Matjaž Tratnik
  Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 244,00  Brez DDV: 232,38 
  V KOŠARICO
 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

  z DDV: 244,00  Brez DDV: 232,38 

  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

  z novelama ZJN-3A in ZJN-3B

  Avtor:
  Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc
  Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

   

  V Zakon o javnem naročanju sta posegli dve noveli, ZJN-3A leta 2018 in ZJN-3B leta 2021. V knjigi so podrobno razložene zakonske določbe, še posebej pa vse novosti, uvedene z novelama.

  Šifra: 900-918
  Avtor:
  Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc
  Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 244,00  Brez DDV: 232,38 
  V KOŠARICO
 • Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, 4. knjiga

  Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, 4. knjiga

  z DDV: 463,10  Brez DDV: 441,05 

  Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, 4. knjiga

  Komentar novel ZGD‑1I, ZGD‑1J in ZGD‑1K


  Redaktor: dr. Marijan Kocbek
  Avtorji: dr. Marijan Kocbek, dr. Borut Bratina, dr. Marjan Odar, dr. Nina Plavšak, dr. Peter Podgorelec, dr. Saša Prelič, dr. Jerneja Prostor
  Stvarno kazalo: dr. Jerneja Prostor

   

  V četrti knjigi Velikega komentarja Zakona o gospodarskih družbah so komentirani členi vseh treh novel, zakonskemu besedilu novel pa so dodani tudi čistopisi členov spremenjenega ZGD-1 z vidnimi spremembami.

  Šifra: 900-922
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 463,10  Brez DDV: 441,05 
  V KOŠARICO
 • Zakon o javnih uslužbencih s komentarjem

  Zakon o javnih uslužbencih s komentarjem

  z DDV: 421,00  Brez DDV: 400,95 

  Zakon o javnih uslužbencih s komentarjem

  Avtor:
  Urednice: dr. Etelka Korpič Horvat, Štefka Korade Purg, mag. Biserka Kogej Dmitrovič, dr. Martina Šetinc Tekavc
  Avtorji: Lidija Apohal Vučkovič, Sara Bagari, mag. Nataša Belopavlovič, mag. Marijan Debelak, dr. Aleš Ferčič, dr. Valentina Franca, Rok Jemec, mag. Tea Juratovec, dr. Erik Kerševan, mag. Biserka Kogej Dmitrovič, Štefka Korade Purg, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat, mag. Violeta Mašić, dr. Špelca Mežnar, Danijela Mišić Pogorevc, Peter Pogačar, Aljoša Polajžar, mag. Natalija Sajevec Plavčak, dr. Darja Senčur Peček, dr. Martina Šetinc Tekavc, dr. Mojca Tancer Verboten, dr. Luka Tičar, dr. Zvone Vodovnik

   

  Skupina 24 avtorjev je pripravila poglobljen komentar Zakona o javnih uslužbencih, v katerem so podrobno pojasnjene in teoretično utemeljene raznolike oblike njegovega izvrševanja v praksi.

  Šifra: 900-923
  Avtor:
  Urednice: dr. Etelka Korpič Horvat, Štefka Korade Purg, mag. Biserka Kogej Dmitrovič, dr. Martina Šetinc Tekavc
  Avtorji: Lidija Apohal Vučkovič, Sara Bagari, mag. Nataša Belopavlovič, mag. Marijan Debelak, dr. Aleš Ferčič, dr. Valentina Franca, Rok Jemec, mag. Tea Juratovec, dr. Erik Kerševan, mag. Biserka Kogej Dmitrovič, Štefka Korade Purg, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat, mag. Violeta Mašić, dr. Špelca Mežnar, Danijela Mišić Pogorevc, Peter Pogačar, Aljoša Polajžar, mag. Natalija Sajevec Plavčak, dr. Darja Senčur Peček, dr. Martina Šetinc Tekavc, dr. Mojca Tancer Verboten, dr. Luka Tičar, dr. Zvone Vodovnik
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 421,00  Brez DDV: 400,95 
  V KOŠARICO
 • Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) s komentarjem
  NOVO

  Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) s komentarjem

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 

  Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) s komentarjem


  Urednica: Mateja Tamara Fajs
  Avtorji: dr. Ana Božič Penko, Jure Debevec, mag. Barbara Jan Bufon, dr. Maja Ovčak Kos, mag. Rudi Štravs, dr. Lojze Ude
  Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

   

  V komentarju, namenjenem predvsem uporabi v praksi, je podrobno predstavljen pomen zakonskih določb, vsebuje pa tudi pregled obsežne sodne prakse, ki se je razvila od uveljavitve prej veljavnega ZVEtL do danes. Zato je nepogrešljiv pripomoček za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, upravnike, pravnike v občinskih upravah in druge nepremičninske strokovnjake v javnem sektorju in gospodarstvu, ki se pri delu srečujejo z zapletenimi pravnimi situacijami, ki jih ureja ZVEtL-1.

  Šifra: 900-886
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 
  V KOŠARICO
 • Zakon o kazenskem postopku s komentarjem

  Zakon o kazenskem postopku s komentarjem

  z DDV: 848,00  Brez DDV: 807,62 

  Zakon o kazenskem postopku s komentarjem


  Urednik: Miha Šepec
  Avtorji komentarja: Miha Šepec, Maja Arzenšek, Maja Baškovič, Katarina Bergant, Ana Bučar Brglez, Mateja Čeh, Jan Čejvanovič, Zlatan Dežman, Anže Erbežnik, Zvonko Fišer, Suzana Gril, Miha Hafner, Martin Jančar, Aleksander Karakaš, Gregor Klun, Saša Kmet, Samo Košir, Primož Križnar, Karin Merc, Polona Mozetič, Barbara Nerat, Vesna Pavlič Pivk, Petra Plesec, Boštjan Polegek, Ivan Pridigar, Liljana Selinšek, Simona Skorpik, Jan Stajnko, Marko Šorli, Miha Šošić, Špela Štebal Renčelj, Anja Štrovs, Boštjan Valenčič, Mateja Veingerl, Vanja Verdel Kokol, Katarina Verdnik, Sabina Zgaga Markelj, Boštjan Zrnec Orlič, Miroslav Žaberl
  Stvarno kazalo: Nina Berglez

   

  Skupina 39 kazenskopravnih strokovnjakov je pripravila obsežen komentar Zakona o kazenskem postopku, namenjen praktikom, predvsem sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, pa tudi akademikom, študentom prava in drugim. Avtorji so zakonsko besedilo celovito obravnavali tako s stališča prakse kot teorije, največji poudarek pa je na aktualni sodni praksi. Komentar zajema tri knjige.

  Šifra: 900-903
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 848,00  Brez DDV: 807,62 
  V KOŠARICO
 • Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

  Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

  z DDV: 331,00  Brez DDV: 315,24 

  Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

  Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno zavarovanje

  Avtor:
  Urednika: Marijan Papež, dr. Andraž Rangus
  Avtorji komentarja: Marijan Papež, dr. Andraž Rangus, mag. Mitja Žiher, Irena Štrumbelj Trontelj, Jože Kuhelj, Anton Dobrina
  Stvarno kazalo: dr. Nana Weber

   

  V novo izdajo so zajete številne novosti, ki so bile uzakonjene v zadnjih treh letih in bistveno vplivajo ne samo na pravice zavarovancev, ampak tudi na izvajanje obveznega zavarovanja. Ponuja tudi posodobljeni opis prakse Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter pregled novih odločb rednih in Ustavnega sodišča. Zato bo komentar odličen pripomoček za vse, ki se s temi vprašanji srečujejo pri vsakdanjem delu, poleg tega pa tudi znanstveno gradivo za nadgradnjo znanja s tega področja.

  Šifra: 900-901
  Avtor:
  Urednika: Marijan Papež, dr. Andraž Rangus
  Avtorji komentarja: Marijan Papež, dr. Andraž Rangus, mag. Mitja Žiher, Irena Štrumbelj Trontelj, Jože Kuhelj, Anton Dobrina
  Stvarno kazalo: dr. Nana Weber
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 331,00  Brez DDV: 315,24 
  V KOŠARICO
 • Svoboda izražanja

  Svoboda izražanja

  z DDV: 116,00  Brez DDV: 110,48 

  Svoboda izražanja

  Komentar 39. člena Ustave Republike Slovenije

  Avtor: dr. Andraž Teršek Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

  Knjiga strnjeno in analitično, vendar razumljivo pojasni bistvo svobode izražanja, ki spada na vrh hierarhije temeljnih človekovih in ustavnih pravic in svoboščin. Zato je nujen pripomoček za krepitev aktivnega in odgovornega državljanstva, za pravni študij, za zakonodajno politiko in za delo sodišč.

  Šifra: 900-880
  Avtor: dr. Andraž Teršek Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategorija:

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 116,00  Brez DDV: 110,48 
  V KOŠARICO
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del
  V PRIPRAVI

  Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 

  Zakon o izvršbi in zavarovanju s komentarjem, splošni del

  Uredniki: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Damjan Orož
  Avtorji komentarja: dr. Vesna Rijavec, dr. Andrej Ekart, dr. Aleš Galič, dr. Tjaša Ivanc, dr. Tomaž Keresteš, dr. Damjan Orož

   

  Priznani strokovnjaki, ki se s področjem izvršilnega prava ukvarjajo tako teoretično kot v praksi, pripravljajo obsežen komentar določb splošnega dela Zakona o izvršbi in zavarovanju. Knjiga, ki bo sploh prvi slovenski komentar tega zakona, bo nepogrešljiv pripomoček tako za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, pravnike v gospodarstvu, notarje in izvršitelje kot za študente prava.

  Šifra: 900-882
  Vrsta artikla: knjiga
  Kategoriji: ,

  Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
  Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
  Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
  Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

  z DDV: 426,00  Brez DDV: 405,71 
  V KOŠARICO