Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, 3., posodobljena in dopolnjena izdaja


Urednice: Nataša Belopavlovič, Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Darja Senčur Peček
Avtorji: Sara Bagari, Irena Bečan, Nataša Belopavlovič, Marijan Debelak, Biserka Kogej Dmitrovič, Etelka Korpič Horvat, Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Špelca Mežnar, Aljoša Polajžar, Darja Senčur Peček, Martina Šetinc Tekavc, Mojca Tancer Verboten
Stvarno kazalo: Aljoša Polajžar

 

V desetih letih po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil sprejet kot pomemben del reforme trga dela leta 2013, je to področje doživelo pomemben razvoj in korenite spremembe tako na domači kot na evropski in globalni ravni. Zaradi številnih sprememb pripravljamo tretjo, posodobljeno in dopolnjeno izdajo velikega komentarja. Dosedanji skupini uveljavljenih avtorjev so se pridružili še novi, ki se pri svojem delu v različnih institucijah in okoljih vsi srečujejo in ukvarjajo z delovnim pravom.

Z DDV: 390,60 
Brez DDV: 372,00 

Na zalogi

Z DDV: 390,60 
Brez DDV: 372,00 

Šifra: 900-968
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Posodobitev zajema vse novosti na tem področju. V tem času je bilo sprejetih več zakonov, ki so neposredno ali posredno povezani z ZDR-1, vključno s predpisi o evidentiranju delovnega časa in najnovejšo novelo ZDR-1D, objavljeno novembra 2023. Sprejetih je bilo več direktiv EU, vključno z direktivama o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih ter o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev, ki so implementirane z novelo ZDR-1D.

Pri uporabi zakona v praksi bo zelo koristen pregled razvoja sodne prakse Sodišča EU in domačih sodišč, ki je prav tako upoštevan v komentarju. Vsem, ki se kakorkoli srečujejo s problematiko delovnih in uslužbenskih razmerij, pa bo posodobljeni komentar z novejšo sodno prakso in prakso nadzornih organov v pomoč ne samo pri uporabi novih in spremenjenih zakonskih določb, ampak še zlasti pri uporabi tistih, ki v praksi sprožajo različne razlage ali pri katerih je zakonska ureditev zapletena ali podnormirana.

 

Vezava: trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje: 2024