Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) s komentarjem


Urednica: Mateja Tamara Fajs
Avtorji: dr. Ana Božič Penko, Jure Debevec, mag. Barbara Jan Bufon, dr. Maja Ovčak Kos, mag. Rudi Štravs, dr. Lojze Ude
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

 

V komentarju, namenjenem predvsem uporabi v praksi, je podrobno predstavljen pomen zakonskih določb, vsebuje pa tudi pregled obsežne sodne prakse, ki se je razvila od uveljavitve prej veljavnega ZVEtL do danes. Zato je nepogrešljiv pripomoček za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, upravnike, pravnike v občinskih upravah in druge nepremičninske strokovnjake v javnem sektorju in gospodarstvu, ki se pri delu srečujejo z zapletenimi pravnimi situacijami, ki jih ureja ZVEtL-1.

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Na zalogi

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Šifra: 900-886
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), ki velja od 19. 7. 2017, je nadgradnja prej veljavnega Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). Ureja dva nepravdna postopka, namenjena uskladitvi nepremičninskih evidenc s stvarnopravnimi položaji nepremičnin in njihovih delov, na katerih je pred uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika obstajala dejanska etažna lastnina ali na katerih je po prej veljavnih ureditvah učinkovalo t. i. obrnjeno načelo superficies solo cedit. Nerazrešena razmerja in spori, povezani s temi situacijami, v praksi pogosto lahko trajajo celo desetletja, v zadnjih trinajstih letih pa se uspešno rešujejo v nepravdnih postopkih po ZVEtL in ZVEtL-1. V tem obdobju se je že razvila tudi obsežna sodna praksa glede številnih materialnopravnih in procesnih vprašanj, vendar doslej še ni bila celovito obravnavana in strnjeno prikazana.

Avtorji v komentarju poglobljeno predstavijo:

• materialnopravna izhodišča in posledice obstoja dejanske etažne lastnine, s preglednim prikazom njenih tipičnih pojavnih oblik in v praksi pogostih položajev;

• materialnopravna izhodišča in posledice učinkovanja v preteklosti veljavnega obrnjenega načela superficies solo cedit, in sicer ločeno za nekdanja družbena zemljišča in za zemljišča v zasebni lastnini, s preglednim prikazom tipičnih položajev v praksi;

• posamezne zakonske določbe, s pojasnilom o njihovem pomenu in načinu uporabe v okviru veljavnih pravil nepravdnega in pravdnega postopka.

Obravnavo posameznih vprašanj dopolnjuje pregled relevantne sodne prakse, pri tem pa so se avtorji opredelili tudi do njenih morebitnih notranjih neskladij.

Knjiga je namenjena predvsem uporabi v praksi, zato je nepogrešljiv pripomoček za sodnike, odvetnike, državne odvetnike, upravnike, pravnike v občinskih upravah in druge nepremičninske strokovnjake v javnem sektorju in gospodarstvu, ki se pri delu pogosto srečujejo z zapletenimi pravnimi situacijami, ki jih ureja ZVEtL-1.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-522-2

Št. strani: 404

Leto izdaje: 2023