Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom


Urednici: Aleksandra Velkovrh, Sonja Ristanović
Avtorji komentarja: mag. Tomaž Černe, Blaž Guna, mag. Boštjan Hartner, dr. Miha Juhart, mag. Nina Koselj, mag. Romana Lah, Bojana Mazi, Damjana Pečnik, Sonja Ristanović, dr. Aleksander Srdić, Barbara Škraba Flis, dr. Matjaž Tratnik, Aleksandra Velkovrh, Dida Volk

 

Skupina vrhunskih poznavalcev pravne ureditve ter upravne in sodne strokovne prakse s področja graditve pripravlja obsežen znanstveni komentar novega Gradbenega zakona. V njem bodo določbe temeljnega predpisa na področju graditve objektov obravnavane teoretično ter razložene tudi s strokovnega in praktičnega vidika z upoštevanjem sodne prakse. Knjiga bo zato tudi v praksi nepogrešljiv pripomoček pri pripravi projektne dokumentacije, dovoljevanju, legalizacijah in gradnji – tako za zaposlene v državnih in občinskih upravnih organih ter na civilnih in prekrškovnih sodiščih kot za investitorje, lastnike objektov, projektante, nadzornike, izvajalce in inšpektorje.

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Na zalogi

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Šifra: 900-942
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Gradbeni zakon (GZ-1) je temeljni sistemski zakon. V splošnem delu so najprej opredeljeni vsebina in namen uporabe določb ter pomen izrazov, nato pa so določeni pogoji za začetek izvajanja gradnje in uporabo objektov, pristojnost upravnih organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja in evidentiranja prijav začetka gradnje ter pristojnost organov za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva. Splošni del se sklene z določbami o poslovanju in opredelitvi udeležencev pri graditvi objektov. V drugem delu zakona so natančneje opredeljene bistvene zahteve. Tretji del je namenjen projektiranju. Četrti del vsebuje postopkovne določbe glede postopka izdaje gradbenega dovoljenja, v njem je na novo urejen skrajšani ugotovitveni postopek izdaje gradbenega dovoljenja ter opredeljen postopek izdaje integralnega gradbenega dovoljenja. Peti del vsebuje ureditev izvajanja gradnje, šesti del pa določbe o uporabnem dovoljenju. V sedmem delu je podrobneje določen inšpekcijski nadzor, skupaj z izvršbo in drugimi sankcijami. V osmem delu zakona so kazenske določbe, v devetem pa prehodne in končne določbe, ki zajemajo tudi obsežno poglavje o legalizaciji.

Znanstveni komentar GZ-1 pod uredniškim vodstvom Aleksandre Velkovrh in Sonje Ristanović pripravlja skupina štirinajstih vrhunskih poznavalcev pravne, upravne, sodne in inženirske stroke.

V njem bodo podrobno pojasnili razloge za posamezne določbe in njihov namen, zato bo knjiga temeljni pripomoček vseh udeležencev pri graditvi objektov – od investitorjev, projektantov, nadzornikov do zaposlenih v upravnih organih, ki vodijo postopke izdaje gradbenih dovoljenj, in inšpekcijskih organih, ki izvajajo nadzor nad izvrševanjem predpisov.

K preprosti in učinkoviti uporabi bo pripomoglo pregledno stvarno kazalo.

 

Vezava: trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje: 2023