Gradbeni zakon (GZ-1) s komentarjem in stvarnim kazalom


Urednici: Aleksandra Velkovrh, Sonja Ristanović
Avtorji komentarja: mag. Tomaž Černe, Blaž Guna, mag. Boštjan Hartner, dr. Miha Juhart, mag. Nina Koselj, mag. Romana Lah, Bojana Mazi, Damjana Pečnik, Sonja Ristanović, dr. Aleksander Srdić, Barbara Škraba Flis, dr. Matjaž Tratnik, Aleksandra Velkovrh, Dida Volk

 

Skupina 14 vrhunskih poznavalcev pravne, upravne, sodne in inženirske stroke pod uredniškim vodstvom Aleksandre Velkovrh in Sonje Ristanović je pripravila obsežen znanstveni komentar novega Gradbenega zakona. V njem so zakonske določbe obravnavane teoretično ter razložene s strokovnega in praktičnega vidika z upoštevanjem sodne prakse. Knjiga je zato nepogrešljiv pripomoček tudi pri pripravi projektne dokumentacije, dovoljevanju, legalizacijah in gradnji – tako za zaposlene v državnih in občinskih upravnih organih ter na civilnih in prekrškovnih sodiščih kot za investitorje, lastnike objektov, projektante, nadzornike, izvajalce in inšpektorje.

V njej so objavljeni tudi čistopisi Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in Pravilnika o začasnih objektih.

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Na zalogi

Z DDV: 426,00 
Brez DDV: 405,71 

Šifra: 900-942
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Gradbeni zakon (GZ-1) je temeljni sistemski zakon. V splošnem delu so opredeljeni vsebina in namen uporabe določb ter pomen izrazov, nato pa določeni pogoji za začetek izvajanja gradnje in uporabo objektov, pristojnost upravnih organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja in evidentiranja prijav začetka gradnje ter pristojnost organov za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva. Splošni del se sklene z določbami o poslovanju in opredelitvi udeležencev pri graditvi objektov. V drugem delu zakona so natančneje opredeljene bistvene zahteve. Tretji del je namenjen projektiranju. Četrti del vsebuje postopkovne določbe glede postopkov izdaje gradbenega in integralnega gradbenega dovoljenja. Peti del vsebuje ureditev izvajanja gradnje, šesti del pa določbe o uporabnem dovoljenju. V sedmem delu je podrobneje določen inšpekcijski nadzor, skupaj z izvršbo in drugimi sankcijami. V osmem delu zakona so kazenske določbe, v devetem pa prehodne in končne določbe, ki zajemajo tudi obsežno poglavje o legalizaciji.

Zakonske določbe je mogoče uporabljati samo v povezavi z določbami relevantnih podzakonskih predpisov, tj. Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in Pravilnika o začasnih objektih, zato so v knjigi objavljeni tudi čistopisi teh predpisov.

V komentarju avtorji podrobno pojasnijo razloge za posamezne določbe in njihov namen. Tako je knjiga temeljni pripomoček vseh udeležencev pri graditvi objektov – od investitorjev, projektantov, nadzornikov do zaposlenih v občinski upravi, mnenjedajalcev, zaposlenih v upravnih organih, ki vodijo postopke izdaje gradbenih in integralnih gradbenih dovoljenj, ter zaposlenih v inšpekcijskih organih, ki izvajajo nadzor nad izvrševanjem predpisov.

K preprosti in učinkoviti uporabi pripomore pregledno stvarno kazalo.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-538-3

Št. strani: 836

Leto izdaje: 2024