Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) s komentarjem


Uredniki: Borut Bratina, Aleš Ferčič, Rajko Pirnat, Luka Martin Tomažič
Avtorji komentarja: Borut Bratina, Aleš Ferčič, Rajko Pirnat, Luka Martin Tomažič, Marko Novak, Verica Trstenjak, Dušan Jovanovič, Aleksij Mužina, Andreja Primec, Nataša Samec Berghaus, Urška Kežmah, Barbara Toplak Perovič, David Batič, Rok Dacar, Zoran Dimovič, David Borlinič Gačnik, Duška Godina, Eva Gostiša, Andraž Jadek, Urška Grubač Kaučič, Selmin Kičin, Jure Levovnik, Janez Stušek, Valerija Stušek, Tina Štok, Boštjan J. Turk, Tatjana Vogrinec Burgar, Janja Zaplotnik, Mitja Žnidarič, Daša Bajec Korent, Tanja Vodovnik, Bojan Medica, Andreja Urh, Sara Koršič

 

Skupina 34 vrhunskih znanstvenikov in strokovnjakov pripravlja prvi znanstveni komentar Zakona o oskrbi z električno energijo. Namenjen bo vsem praktikom in teoretikom, ki se ukvarjajo ali srečujejo s pravom na področju elektroenergetskega sistema. Knjiga bo temeljno delo s področja slovenskega prava energetike.

Z DDV: 331,10 
Brez DDV: 315,33 

Na zalogi

Z DDV: 331,10 
Brez DDV: 315,33 

Šifra: 900-934
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o oskrbi z električno energijo določa pravila delovanja trga z električno energijo. Regulira in opredeljuje dejavnosti trgovanja, dobave, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in agregiranja elektrike. Vsebuje varstvene določbe za končne odjemalce in za ranljive skupine odjemalcev ter določa načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na tem področju. Njegov namen je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z elektriko. Pri tem upošteva načela trajnostnega razvoja in potrebo po vzpostavitvi konkurenčnih, prožnih, pravičnih in preglednih trgov z električno energijo.

Priprava obsežnega znanstvenega komentarja poteka pod budnim uredniškim očesom štirih vodilnih teoretikov energetskega prava v Republiki Sloveniji. Avtorji komentarjev posameznih določb pa so izvrstni poznavalci področja, ki z znanstveno doslednostjo povezujejo teoretično in praktično znanje o pravni ureditvi delovanja elektroenergetskih trgov in sistema.

Komentar bo praktično uporabno delo, ki bo kljub svoji znanstveni vrednosti uporabno za sodnike, odvetnike, predstavnike energetskih podjetij, raziskovalce, študente, pisce zakonodaje in druge, ki se pri delu in delovanju srečujejo s tem dinamičnim in zanimivim pravnim področjem. Avtorji bodo ob tem opravili tudi sistematično znanstveno analizo zakona, ki bo teorijo slovenskega energetskega prava dvignila na povsem novo raven. To bo tudi spodbuda prihodnjim generacijam, da bodo oblikovanje in razlago pravnih pravil na tem izjemno dinamičnem in vse bolj pomembnem področju elektroenergetike ohranjale na visoki ravni, kar bo pripomoglo h trajnostnemu razvoju in zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

 

Vezava: trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje: 2023