Zbornik 11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Zbornik 2019

V zborniku so zbrani prispevki dogodka 11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, ki je potekal v Ljubljani, 6. in 7. junija 2019.

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Na zalogi

Z DDV: 35,00 
Brez DDV: 33,33 

Šifra: 10-329
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kupujem nepremičnino, kje me čakajo pasti?

Nedovoljene gradnje z vidika prometa nepremičnin
Aleksandra Velkovrh

Evidentiranje stavb – ali nelegalne in neskladne gradnje vpisujemo v katastre?
Marijana Vugrin

Vpliv določil 93. in 94. člena Gradbenega zakona na delo notarja
Polona Pavlin Bohinc

Nelegalne in neskladne gradnje – vpisi v zemljiško knjigo
Helena Brne

 

Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Pregled aktualne sodne prakse na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Matjaž Tratnik

Zavezovalni in razpolagalni posel insolventnega dolžnika
Miha Šlamberger

Skupno premoženje zakoncev v osebnem stečaju
Damjan Orož

 

Prostorski ukrepi in zemljiška knjiga

Namen in učinek komasacijskih postopkov na zapise v zemljiški knjigi
Miha Remžgar

Namen in učinek zaznambe začasnih ukrepov za zavarovanje prostorskega načrtovanja v zemljiški knjigi
Miha Kač

Postopki razlastitve in omejitev lastninske pravice ter zemljiška knjiga
Mojca Štritof Brus

 

Solastnina

Upravljanje solastnine
Miha Juhart

Fizična delitev solastne nepremičnine v sodnem postopku
Ana Javh

Upravljanje solastnine agrarnih skupnosti
Andrej Hafner

 

Reforma dajatev na nepremičnine v Sloveniji

Nekatera odprta pravna vprašanja množičnega vrednotenja in obdavčitve nepremičnin
Franci Gerbec

Lastnosti evidenc s podatki o zemljiščih, ki so in bodo podlaga za vrednotenje in obdavčenje nepremičnin
Tomaž Černe

 

Vezava:                mehka

ISBN:                    9789612474146                   

Št. strani:             164

Leto izdaje:        2019