Zakonodajna dejavnost

Avtor: dr. Albin Igličar

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-177-4 Št. strani: 356 Leto izdaje: 2011

Z DDV: 65,00 
Brez DDV: 61,90 

Na zalogi

Z DDV: 65,00 
Brez DDV: 61,90 

Šifra: 900-638
Avtor: dr. Albin Igličar
Število strani: 356
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakonodajna dejavnost zajema proces oblikovanja in sprejemanja zakonov. Vsa opravila, ki so usmerjena v pripravljanje in pisanje zakonskega predloga ter sprejemanje in izvrševanje zakona, označujemo z izrazom zakonodajni proces. Osrednji del zakonodajnega procesa je zakonodajni postopek, katerega nujna sestavina je tudi nomotehnika.

Monografija poglablja znanstveno raziskovanje pravodajne dejavnosti in daje teoretične vpoglede v oblikovanje in sprejemanje splošnih pravnih aktov. V prvem delu knjige so razčlenjeni vrednotni, interesni, politični in pravno-kulturni izvori zakonodaje, v drugem so prikazane glavne metodične, stukturne in jezikovne sestavine nomotehnike, v tretjem delu pa je razgrnjen potek zakonodajnega postopka v slovenskem Državnem zboru in v organih Evropske unije.

Knjiga je uporabna tako za praktike pri pripravljanju in sprejemanju splošnih pravnih aktov kot za strokovno in znanstveno preučevanje zakonodajnih procesov in seveda za študente prava in politologije. Z razkrivanjem podlag in ozadij zakonodajnega odločanja pa je tudi vir zanesljivih informacij o nastajanju zakonov za vsakega državljana.

dr. Albin IgličarAlbin Igličar je bil rojen 2. 5. 1947 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli in gimnaziji v Škofji Loki je leta 1970 diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti ter leta 1977 dosegel doktorat pravnopolitičnih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Po diplomi se je najprej zaposlil kot asistent na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, nato pa prešel na Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je bil leta 1988 izvoljen za rednega profesorja za predmeta sociologija prava ter zakonodajni proces in nomotehnika. Na pedagoškem in  znanstvenoraziskovalnem področju se ukvarja predvsem s problematiko delovanja zakonodajnih, pravosodnih in upravnih institucij, nomotehniko ter vprašanji socialnih izvorov in socialnih učinkov pravnih norm. Te probleme je preučeval tudi kot nosilec in sodelavec več raziskovalnih projektov. V svojem učiteljskem in raziskovalnem delovanju je iz okvirov obče sociološke teorije zasnoval sociologijo prava kot samostojen predmet v študijskem programu Pravne fakultete v Ljubljani. Albin Igličar je avtor več knjižnih monografij ter več kot tristo člankov in znanstvenih razprav s področja razmerij med družbo in pravom.Na ljubljanski pravni fakulteti je v letih 1989 do 1993 opravljal funkcijo prodekana in nato dekana fakultete, v letih 2004 do 2009 je bil član Sodnega sveta RS. Tri mandatna obdobja  je deloval v Svetu RS za visoko šolstvo, kjer je vodil komisijo za družboslovno in humanistično področje. Je predstojnik Katedre za teorijo in sociologijo prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2013). V minulih letih je bil tudi član nekaterih strokovnih komisij za pripravo nove zakonodaje s področja lokalne samouprave, visokega šolstva, lobiranja in državnozborskega poslovnika ter član strokovne skupine ustavne komisije za slovensko ustavo iz leta 1991 ter njenih poznejših sprememb in dopolnitev.