Zakon o preprečevanju nasilja v družini z uvodnimi pojasnili

Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Katja Filipčič

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-062-3

Št. strani: 118

Leto izdaje: 2008

Z DDV: 29,00 
Brez DDV: 27,62 

Na zalogi

Z DDV: 29,00 
Brez DDV: 27,62 

Šifra: 900-539
Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Katja Filipčič
Število strani: 118
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V začetku leta 2008 se je Slovenija pridružila državam, ki so nasilje v družini prepoznale kot pojav, ki ga je zaradi njegovih posebnosti, razsežnosti, težavnosti odkrivanja in ranljivosti žrtev treba zajeti v posebnem zakonu.

Bistvene novosti, ki jih prinaša Zakon o preprečevanju nasilja v družini, so:
• prvič v Sloveniji je v zakonu opredeljeno nasilje v družini,
• jasno je določena dolžnost prijavljanja,
• opredeljena je dolžnost organov in organizacij pri obravnavanju nasilja v družini,
• vsi, ki se pri opravljanju svojega poklica srečujejo z žrtvami ali nasilneži, se morajo obvezno izobraževati,
• centri za socialno delo morajo ustanoviti multidisciplinarne time,
• ustanovljene so regijske službe za koordinacijo pomoči žrtvam,
• žrtve lahko v nepravdnem postopku zahtevajo prepoved približevanja in izselitev nasilneža iz skupnega stanovanja,
• žrtvam je zagotovljena brezplačna pravna pomoč.

Uvodna pojasnila k zakonu je napisala dr. Katja Filipčič, ki je sodelovala pri njegovem nastajanju.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini dopolnjuje že obstoječe zakonske ukrepe za varstvo žrtev. Zato so v knjigi objavljene tudi nekatere določbe iz Stanovanjskega zakona, Zakona o pravdnem postopku, Zakona o policiji, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakona o kazenskem postopku in Kazenskega zakonika.

Knjiga je prvi celovit prikaz zakonske ureditve obravnavanja nasilja v družini. Nepogrešljiva je za strokovne delavce v državnih organih in organizacijah ter nevladnih organizacijah, saj jim bo neposredno pomagala pri pomoči žrtvam.

dr. Katja FilipčičDr. Katja Filipčič je zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot izredna profesorica za kazensko pravo in izredna profesorica za kriminologijo ter kot raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Njena raziskovalna področja so: nasilje v družini, mladoletniško kazensko pravo, prekrškovno pravo, pravice otrok v kazenskih postopkih, medvrstniško nasilje.