Zakon o občinskem redarstvu s komentarjem

ZORed s komentarjem

Avtor: Avtorja komentarja: dr. Roman Lavtar, mag. Bećir Kečanović

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-021-0 Št. strani: 120 Leto izdaje: 2007

Z DDV: 38,00 
Brez DDV: 36,19 

Na zalogi

Z DDV: 38,00 
Brez DDV: 36,19 

Šifra: 900-513
Avtor: Avtorja komentarja: dr. Roman Lavtar, mag. Bećir Kečanović
Število strani: 120
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Partnerstvo med državo in občino postaja nova paradigma pri zagotavljanju varnosti. Za varnost ne more biti odgovorna samo država ali samo občina. Le povezovanje in usklajevanje aktivnosti lahko da ustrezne odgovore na izzive sodobne družbe. Sodelovanje med policijo in lokalno samoupravo je nujno.

Med najpogostejšimi varnostnimi problemi lokalnih skupnosti so poleg prometa še vandalizem, hrup, smeti, nasilje v družini, vlomi, tatvine, okoljska kriminaliteta …

Za današnjo družbo je vse bolj značilno, da lokalne skupnosti prevzemajo tudi določene naloge s področja varnosti. Občine prevzemajo aktivnejšo vlogo pri zagotavljanju varnosti v lokalnem okolju in tudi del odgovornosti za zakonito in strokovno delo lokalnih varnostnih služb.

Zakon o občinskem redarstvu:

  • celovito ureja uresničevanje pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva,
  • določa pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, pooblastila občinskega redarja, uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc.

Podroben komentar po členih bo pripomogel k boljšemu razumevanju in lažji uporabi zakona v praksi, strateškemu planiranju varnostnih nalog v letnih programih, izobraževanju občinskih redarjev, učinkovitem nadzoru nad njihovim delom ter zakoniti in strokovni uporabi represivnih ukrepov in sredstev fizične sile v postopkih občinskega redarstva. Knjiga ima stvarno kazalo.

Opravljanje nalog občinskega redarstva nalagajo občinam tudi Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega reda in miru. Skupaj z Zakonom o občinskem redarstvu dajejo pravno podlago, da bodo občinski in mesti redarji lahko začeli opravljati tudi naloge na področju varstva javnega reda in miru.

dr. Roman Lavtarmag. Bećir KečanovićBećir Kečanović (univ. dipl. prav., magister pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani) je sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, gostujoči predavatelj na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kot član strateškega sveta Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2001–2006 je sodeloval pri projektih s področja policijskovarnostne dejavnosti, učinkovitosti policije v predkazenskem postopku in zmanjševanja odškodninske odgovornosti države pri uporabi policijskih prisilnih sredstev.