Varstvo pravic oseb z invalidnostjo v mednarodnem in slovenskem pravu s pregledom sodne prakse

Avtor: Avtorica: dr. Jasna Murgel Stvarno kazalo: dr. Jasna Murgel

Knjiga v središče postavlja sodobni koncept varstva pravic oseb z invalidnostjo, katerega izhodišče je Mednarodna konvencija o pravicah invalidov, predstavljene pa so tudi najpomembnejše mednarodne in slovenske norme, ki zadevajo osebe z invalidnostjo. Pomembna dodana vrednost je pregled prakse mednarodnih in domačih teles, sodišč in drugih institucij, ki vsebujejo tolmačenja posameznih pravic oseb z invalidnostjo v konkretnih življenjskih okoliščinah.

Z DDV: 48,00 
Brez DDV: 45,71 

Na zalogi

Z DDV: 48,00 
Brez DDV: 45,71 

Šifra: 900-892
Avtor: Avtorica: dr. Jasna Murgel Stvarno kazalo: dr. Jasna Murgel
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V monografiji je podrobno pojasnjen sodobni koncept varstva pravic oseb z invalidnostjo, ki temelji na Mednarodni konvenciji o pravicah invalidov. Avtorica predstavi tudi druge mednarodne instrumente in slovensko zakonodajo, ki zadevajo osebe z invalidnostjo. Knjiga vsebuje še jedrnat pregled ugotovitev mednarodnih (Odbora za pravice invalidov, Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije) in slovenskih teles, sodišč in drugih organov v zadevah, ki so jih sprožili posamezniki in vsebujejo tolmačenja pravil o pravicah oseb z invalidnostjo.

Monografija posreduje poglobljeno znanstveno in strokovno znanje o pravicah oseb z invalidnostjo, uporabno za osebe, ki s to lastnostjo živijo, se z njo srečujejo ali se z njo na najrazličnejše načine ukvarjajo kot strokovnjaki na različnih področjih življenja. Njen namen pa je tudi ozavestiti širšo javnost o problematiki pravnega položaja oseb z invalidnostjo na mednarodni in slovenski ravni, kar je eden temeljnih pogojev za enakopravno uresničevanje njihovih pravic.

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-449-2

Št. strani: 364

Leto izdaje: 2020

Leto natisa: 2020

Dr. Jasna Murgel je sodnica z večletnimi izkušnjami na Okrožnem sodišču v Mariboru, doktorica pravnih znanosti s področja mednarodnega prava in docentka na Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Doba v Mariboru. Kot poslanka Državnega zbora v mandatu 2014–2018 je bila predlagateljica Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki se je začel uporabljati leta 2019.