Neupravičena obogatitev

Avtor: Avtorica: dr. Karmen Lutman Stvarno kazalo: dr. Karmen Lutman

Knjiga sistematično in celovito obravnava ta tradicionalni in vedno aktualni civilnopravni institut, ponudi pa tudi predloge za razlago in nadaljnji razvoj pravil, ki urejajo to področje.

Z DDV: 125,00 
Brez DDV: 119,05 

Na zalogi

Z DDV: 125,00 
Brez DDV: 119,05 

Šifra: 900-887
Avtor: Avtorica: dr. Karmen Lutman Stvarno kazalo: dr. Karmen Lutman
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Neupravičena obogatitev je avtonomna veja obligacijskega prava, ki ima zaradi svoje korektivne in restitucijske funkcije v praksi velik pomen. Njen cilj je obogatenemu odvzeti neupravičeno pridobljene koristi in jih vrniti prikrajšanemu. V slovenski sodni praksi je obogatitvenih zahtevkov veliko, najpogosteje se navezujejo na neupravičeno uporabo tuje oziroma solastne stvari, prenehanje pogodb in povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino. Avtorica v knjigi postavlja v ospredje slovensko pravo neupravičene obogatitve ter ga analizira in kritično ovrednoti s stališča rešitev v sorodnih pravnih redih in modelnih zakonikov za poenotenje evropskega civilnega prava. Knjiga celovito obravnava obogatitvene zahtevke in pravila vračanja, ponudi pa tudi predloge za razlago pravil neupravičene obogatitve v prihodnje. Dodatno uporabno vrednost ji daje širok nabor odločb slovenskih sodišč s tega področja.

Vezava:               trda

ISBN:                   978-961-247-441-6

Št. strani:            396

Leto izdaje:        2020

Dr. Karmen Lutman je asistentka za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tu je leta 2012 diplomirala in prejela priznanje fakultete za vrhunsko diplomsko nalogo. Študij je kot štipendistka Nemške akademske službe za izmenjavo in Fundacije Parus nadaljevala na Pravni fakulteti Humboldtove univerze v Berlinu in leta 2014 pridobila naziv Master of Laws (LL.M.). Po dveletnem sodniškem pripravništvu in uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila na Katedri za civilno pravo Pravne fakultete v Ljubljani. Leta 2019 je na tej fakulteti z odliko obranila doktorsko disertacijo, ki je nastajala tudi med avtoričinim daljšim raziskovalnim obiskom Inštituta Maxa Plancka za tuje in mednarodno zasebno pravo v Hamburgu. Njeno znanstvenoraziskovalno delo je usmerjeno na področja obligacijskega, evropskega zasebnega in primerjalnega prava ter prava varstva potrošnikov. Je avtorica več člankov o neupravičeni obogatitvi, izsledke svojega raziskovalnega dela na tem področju pa je predstavila na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih doma in v tujini.