Obveznosti delavcev in delodajalcev: tanka meja med še dovoljenim nadzorom in kršitvijo pravic iz delovnega razmerja

Lokacija: Spletna izvedba (Zoom)
Datum: 13. januar 2022

Z DDV: 219,60 
Brez DDV: 180,00 

Šifra: S22009
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

 Kotizacija

Kotizacija vključuje elektronsko gradivo in znaša 180,00 EUR (brez DDV). Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

  Lokacija

Spletna izvedba (Zoom)

Četrtek, 13. januar 2022, od 11. do 13. ure

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

V vse bolj dinamičnih modernih delovnopravnih razmerjih se pogosto zastavi vprašanje, kje potegniti mejo med delodajalčevimi ravnanji, ki spadajo v okvir njegove pravice dajanja navodil in izvajanja nadzora nad delavcem, in tistimi, ki že pomenijo izvajanje mobinga na delovnem mestu.
 
Predavateljica bo opozorila na različne pojavne oblike mobinga, postopke ukrepanja (in dobrih praks) ter pravne možnosti žrtev mobinga. Pojasnila bo tudi, pod katerimi pogoji nastane odškodninska odgovornost delodajalca in kdaj so te okoliščine lahko zakonita podlaga za izredno odpoved.

dr. Nana Weber je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana ter docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede.Leta 2003 je diplomirala, leta 2010 na področju civilnega in gospodarskega prava magistrirala in leta 2013 na področju civilnega prava doktorirala, vse na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2010 je diplomirala še na Akademiji za glasbo.Poklicno pot v pravu je začela v sodstvu in na različnih stopnjah sodišč, nato je delala na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber. Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije ter pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poleg tega pa je izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Je tudi članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje civilnega materialnega in procesnega prava) in članica komisije za preverjanje znanj svetovalcev za begunce. Redno piše strokovne in znanstvene članke z različnih pravnih področij. Med drugim je avtorica uvodnih pojasnil Družinskega zakonika in dveh doslej izdanih knjig v zbirki Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava.