Delovna razmerja javnih uslužbencev

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 19. in 20. april 2022

Z DDV: 512,40 
Brez DDV: 420,00 

Šifra: S22016
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 420,00 EUR brez DDV (512,40 EUR z DDV). Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Torek, 19. april

9.00–9.30 sprejem udeležencev
9.30–10.00 pozdravni nagovor in otvoritev / dr. Etelka Korpič Horvat, Štefka Korade Purg, mag. Biserka Kogej Dmitrovič
10.00–10.30 Premestitev in pogodbenost delovnih razmerij javnih uslužbencev / Sara Bagari
10.30–11.00 Stavka v javnem sektorju / mag. Nataša Belopavlovič
11.00–11.15 odmor
11.15–11.45 Pogodba o zaposlitvi za določen čas po ZJU in ZDR-1 / dr. Darja Senčur Peček
11.45–12.15 Odpoved pogodbe o zaposlitvi / mag. Marijan Debelak
12.15–12.45 Načelo zakonitosti s poudarkom na uporabi prava EU / dr. Aleš Ferčič
12.45–13.45 kosilo
13.45–14.15 Ukrepi pri nezakonitosti pogodbe o zaposlitvi po ZJU / dr. Erik Kerševan
14.15–14.45 Ali je pravno varstvo javnih uslužbencev enako / mag. Biserka Kogej Dmitrovič
14.45–15.15 Sistemizacija delovnih mest kot temelj uslužbenskega sistema / Štefka Korade Purg
15.15–15.45 Konflikt interesov in opravljanje drugih dejavnosti / Boštjan Koritnik, Rok Jemec
15.45–16.15 Pravice in obveznosti javnih uslužbencev v zvezi z opravljanjem dela / dr. Luka Tičar
16.15–16.30 odmor
16.30 okrogla miza in predstavitev knjige Zakon o javnih uslužbencih s komentarjem

Sreda, 20. april

9.00–9.30 Sestavine pogodbe o zaposlitvi – primerjava ZJU in ZDR-1 / dr. Etelka Korpič Horvat
9.30–10.00 Ali je posebna ureditev odškodninske odgovornost javnih uslužbencev upravičena / dr. Špelca Mežnar
10.00–10.30 Pregled dela Komisije za pritožbe in načelo dokončnosti / Danijela Mišić Pogorevc
10.30–11.00 Delodajalec v javnem sektorju / Peter Pogačar
11.00–11.15 odmor
11.15–11.45 Nadzor javnih uslužbencev v zvezi z delovnim razmerjem / Aljoša Polajžar
11.45–12.15 Kadrovska evidenca – normativna podlaga za upravljanje kadrovskih virov / dr. Mojca Tancer Verboten