17. Dnevi prekrškovnega prava

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 20. in 21. junij 2022

Z DDV: 512,40 
Brez DDV: 420,00 

Šifra: S22015
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 420,00 EUR brez DDV (512,40 EUR z DDV).

Udeleženci dosedanjih dnevov prekrškovnega prava, ne prezrite – za vas velja 20-odstotni popust!
Kotizacija za udeležence dosedanjih dnevov znaša 336,00 EUR (409,92 EUR z DDV).

Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Ponedeljek, 20. junij


9.30–10.00 sprejem udeležencev

10.00–12.00 1. sekcija: Nekatera sistemska vprašanja prava prekrškov
vodja: dr. Zvonko Fišer

Uporaba represije pri množičnih kršitvah, dr. Zvonko Fišer

Sankcioniranje nedostojnega vedenja do predstavnikov oblasti, dr. Miha Šepec

Vprašanja sistemske (ne)urejenosti prekrškov na področju varstva osebnih podatkov, Mojca Prelesnik

12.00–13.00 kosilo

13.00–15.30 2. sekcija: Tujci v prekrškovnih postopkih
vodja: Suzana Gril

Izzivi pri prijavi prebivališč tujih državljanov v Republiki Sloveniji – vidik Upravne enote Ljubljana, Aleksandra Perko

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo in prijava prebivališča, Zoran Cunk, Joško Čučko

Izvrševanje terjatev za prekrške za tujce, Klavdija Prah

Nekatera vprašanja uporabe jezika v prekrškovnem postopku, Rafael Viltužnik

15.30–16.00 odmor

16.00–17.00 Kako ohraniti dostojanstvo pri komuniciranju z zahtevnim sogovornikom, Bogdana Herman


Torek, 21. junij


9.00–11.00 3. sekcija: Izbrani vidiki materialnega prekrškovnega prava
vodja: dr. Eneja Drobež

Prekršek na javni cesti, ki ni v lasti občine, dr. Sabina Zgaga Markelj

Konkretizacija znakov prekrška, mag. Luka Vavken

Aktualna problematika zastaranja, dr. Eneja Drobež

Odgovornost dejanskega poslovodje za prekršek, dr. Miha Šošić

11.00–11.30 odmor

11.30–13.30 4. sekcija: Novi pogledi na razmerja med udeleženci prekrškovnega postopka
vodja: Hinko Jenull

Privilegij proti obtožbi bližnjega v hitrem postopku o prekršku, Hinko Jenull

Plačilni nalog – odprta vprašanja, Anuška Podvršič

Izkušnje z razširjeno pritožbo na višje sodišče, Zoran Šućur