14. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 8. in 9. junij 2022

Z DDV: 512,40 
Brez DDV: 420,00 

Šifra: S22013
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Aktualne teme > Sodna praksa > Vrhunski strokovnjaki

 

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 420,00 EUR brez DDV (512,40 EUR z DDV). Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Sreda, 8. junij


9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–12.00 1. sekcija: Od gradbenega dovoljenja do vpisa v zemljiško knjigo

vodja: mag. Marijana Vugrin

Pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja po novem Gradbenem zakonu, Aleksandra Velkovrh

Stavbe in gradbene parcele v katastru nepremičnin, mag. Marijana Vugrin

Pravica graditi, Polona Bohinc Pavlin, Helena Brne

12.00–13.00 kosilo

13.00–15.00 2. sekcija: Spremembe stanovanjske zakonodaje

vodja: Franci Gerbec

Javni najem stanovanj (JNS) – priložnost za lastnike in najemnike, Mojca Hilj Trivič

Spremembe ureditve neprofitnih najemnin po SZ-1E, dr. Simon Starček

Spremembe ureditve upravljanja večstanovanjskih stavb po SZ-1E, Franci Gerbec

15.00–15.15 odmor

15.15–17.15 3. sekcija: Omejitve, merila in pogoji za oblikovanje in evidentiranje nepremičnin v Sloveniji

vodja: mag. Tomaž Černe

Omejitve, merila in pogoji za oblikovanje in evidentiranje nepremičnin v Sloveniji (razlogi in predpisi), mag. Tomaž Černe 

Omejitev evidentiranja nepremičnin v Zakonu o katastru nepremičnin in Zakonu o zemljiški knjigi, mag. Marijana Vugrin

Odprta pravna vprašanja o podlagah, s katerimi se omejujeta oblikovanje in evidentiranje nepremičnin, Jure Debevec


Četrtek, 9. junij


9.00–11.00 4. sekcija: Aktualna vprašanja ZVEtL-1

vodja: dr. Ana Božič Penko

Razmejitev med individualnimi in skupnimi pripadajočimi zemljišči ter javnim dobrom, dr. Ana Božič Penko

ZVEtL-1 in drugi celoviti pristopi k urejenosti prostorskih podatkov, Mateja Tamara Fajs

Varstvo javnega interesa v postopkih za ugotovitev pripadajočega zemljišča, mag. Barbara Jan Bufon, Jure Debevec

11.00–11.30 odmor

11.30–14.00 5. sekcija: Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

vodja: dr. Matjaž Tratnik

Etažna lastnina in povezane nepremičnine, dr. Miha Juhart

Ustanovitev in evidentiranje nepravih stvarnih služnosti in stavbnih pravic, Luka Ivanič, Franc Ravnihar, Ema Pogorelčnik

Pravni režimi upravljanja solastnine in skupne lastnine, Miha Verčko

Kolizije neposestnih premičninskih zavarovanj, dr. Matjaž Tratnik