3. FinD-INFO dnevi

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 29. in 30. maj 2023

 

V sodelovanju z 

 

findinfodnevi.si

Z DDV: 536,80 
Brez DDV: 440,00 

Šifra: S23032
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Davki • finance • kontroling • računovodstvo

 

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 440,00 EUR + DDV.

 Posebna cena za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO: 240,00 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

Ponedeljek, 29. maj

8.30–9.00    sprejem udeležencev

9.00–11.15    1. sekcija: Temelji davčnega prava v aktualni praksi, vodja: dr. Erik Kerševan
  Pomen pojasnil davčnih organov, dr. Jernej Podlipnik
   Načelo zakonitosti pri pobiranju davkov, Alenka Dolinšek
  Učinkovitost pravnih sredstev in nova sodna praksa glede začasnih odredb v upravnem sporu, dr. Erik Kerševan, Nataša Jeromel Fišer
   Prekluzija v davčnem postopku v luči aktualne sodne prakse Sodišča EU, Uroš Čop

11.15–11.30    odmor

11.30–13.30    2. sekcija: Davčni vidik naložbenja v nepremičnine in zlato, vodja: Lucijan Klemenčič
   Davčni vidik naložbenja v nepremičnine, Lucijan Klemenčič
   Secured investments in unsecured times: Structuring real estate investments via Luxembourg (v angleškem jeziku), Philip Christ (Andersen Luxembourg)    Pomen plemenitih kovin v premoženju posameznika in v premoženju podjetja, Peter Slapšak

13.30–14.00    kosilo

14.00–16.00    3. sekcija: Trajnostno poročanje, vodja: mag. Mojca Kunšek
   Na pragu trajnostnega poročanja, mag. Mojca Kunšek
   Izzivi in priložnosti na področju trajnostnega poročanja, mag. Nina Kelemen
   Bančna regulativa s področja »ESG« in njen vpliv na razkritja podatkov bankam, mag. Kristijan Hvala

16.00–16.15    odmor

16.15    okrogla miza: Sustainability – one year after (v angleškem jeziku)   
vodja: mag. Janja Ovsenik
Sodelujoči: Draga Cukjati, Simon Franko, Alessio Rossi, Janez Živko

19.30    družabni večer s pogostitvijo
              terasa Top Tree nad bazenom

 

Torek, 30. maj

10.00–11.30    4. sekcija: Pogled ekonomistov naprej
   Gospodarstvo EU in Slovenije v luči naraščajočih geopolitičnih tveganj, dr. Mojmir Mrak
   Pomenj tveganj v luči nove ekonomije, dr. Aleš Ahčan

11.30–11.45    odmor

11.45–13.45    5. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja, vodja: mag. Saša Jerman
   Amortiziranje ter slabitev dobrega imena in davčna obravnava, mag. Saša Jerman
   Raziskave in razvoj – stroški ali kapitalizacija, Maruša Hauptman
   Računovodski in davčni vidik oblikovanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, dr. Mojca Gornjak