Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (13. strokovno srečanje)

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 5. in 6. september 2022

Z DDV: 512,40 
Brez DDV: 420,00 

Na zalogi

Udeleženci * 

Z DDV: 512,40 
Brez DDV: 420,00 

Šifra: S22012
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 420,00 EUR brez DDV (512,40 EUR z DDV). Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

programski vodja: dr. Jaka Cepec

Ponedeljek, 5. september


9.30–9.45 sprejem udeležencev

9.45–10.00 uvodni nagovor dr. Jaka Cepec

10.00–12.00 1. sekcija: Kazenska, prekrškovna in odškodninska odgovornost organov upravljanja in nadzora

Spremembe insolvenčne kazenske zakonodaje, Tomaž Bajec

Odškodninska odgovornost, Urh Šuštar, LL.M.

Prekrški in prekrškovni postopki po ZFPPIPP, Miha Verčko

12.00–13.00 kosilo

13.00–15.00 2. sekcija: Vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe in pobot v postopkih zaradi insolventnosti

Vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe v postopkih zaradi insolventnosti, dr. Karmen Lutman

Posebnosti pravil o pobotu v postopkih zaradi insolventnosti, dr. Jaka Cepec

15.00–15.30 odmor

15.30–17.30 okrogla miza: Kako naprej s prenovo ZFPPIPP

uvodnik: Boris Bajt, sodelujoči: predstavnik Obrtne zbornice Slovenije, Andrej Perdan, dr. Matevž Zgaga, dr. Jaka Cepec


Torek, 6. september


9.00–10.30 3. sekcija: Predstavitev aktualne sodne prakse s področja postopkov zaradi insolventnosti

Mateja Levstek

10.30–10.45 odmor

10.45–12.45 4. sekcija: Aktualna vprašanja delovnega prava v postopkih zaradi insolventnosti

Delovna razmerja in status zaposlenih delavcev v insolvenčnih postopkih / Zakonite možnosti odpovedi pogodb o zaposlitvah oziroma delovnih razmerji ter sodna praksa, Ljuba Čokert Zupančič

Odpoved večjemu številu delavcev / Terjatve delavcev / Sprememba delodajalca v insolvenčnih postopkih ter sodna praksa, Neva Čokert

Primeri slabih praks delodajalcev / Obveznost delodajalca pri osebnem stečaju delavca / Predlog delavca za uvedbo stečaja nad delodajalcem, Ira Mašič

Predavatelji in udeleženci okrogle mize:

prof. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in IPP-PF

Tomaž Bajec, odvetnik, Odvetniška pisarna Golobič Osterman

Boris Bajt, Združenje bank Slovenije

Ljuba Čokert Zupančič, odvetnica, Odvetniška pisarna Zupančič Čokert

Neva Čokert, odvetnica, Odvetniška pisarna Zupančič Čokert

Mateja Levstek, višja sodnica

doc. dr. Karmen Lutman, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Ira Mašič, odvetnica

Andrej Perdan, predsednik Zbornice upraviteljev Slovenije

Urh Šuštar, LL.M. (Cambridge), odvetnik, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji

Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo, Ministrstvo za pravosodje

dr. Matevž Zgaga, Deželna banka Slovenije