Ko delavca ni na delu (Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava II)

Lokacija: Spletna izvedba (Zoom)
Datum: 28. september 2021, 6. oktober 2021, 20. oktober 2021

Predavateljica, ki je tudi avtorica knjige Ko delavca ni na delu: Dopust, regres in druge odsotnosti z dela (drugi del zbirke), bo na spletnih seminarjih (z uporabo aplikacije Zoom) predstavila aktualno zakonodajo po posameznih temah in relevantno sodno prakso, ki je pomembna tako za delodajalca kot delavca.Odgovorila bo tudi na konkretna vprašanja udeležencev – vaša vprašanja sprejemamo na e-naslovu seminar@gvzalozba.si najpozneje pet dni pred seminarjem.

Z DDV: 219,60 
Brez DDV: 180,00 

Šifra: S21025
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

 Kotizacija

Kotizacija vključuje elektronsko gradivo in za posamezen seminar znaša 180,00 EUR (brez DDV). Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Kotizacija za:
• en seminar znaša 180,00 EUR (brez DDV)
• dva seminarja znaša 270,00 EUR (brez DDV)
• tri seminarje znaša 350,00 EUR (brez DDV

 

 Lokacija

Spletna izvedba (Zoom)

28. september, 6. oktober, 20. oktober / 11.00–12.00

 

 Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

 Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

  1. seminar: Dopust, 28. september / 11.00–12.00
Dopust je delavčeva temeljna pravica, ki v praksi še vedno povzroča več težav. Na spletnem seminarju bodo obravnavana aktualna vprašanja, vezana na izrabo in trajanje letnega dopusta. Posebna pozornost bo namenjena pravicam delavca in delodajalca v času, ko je delavec na dopustu. Med drugim bo pojasnjeno, ali delodajalec od delavca lahko zahteva prekinitev dopusta zaradi nujnih delovnih potreb in kakšne pravne možnosti ima, če delavec porabi več dopusta, kot mu pripada.
 
  2. seminar: Regres, 6. oktober / 11.00–12.00
Regres je povezan s pravico do dopusta. Obdobje od 13. marca 2020 naprej je razmeroma težavno in zaznamovano s posledicami epidemije koronavirusne bolezni, vendar so te razmere le v redkih primerih podlaga za neizplačilo regresa. Na seminarju bodo obravnavana vprašanja, vezana na višino in rok za izplačilo regresa. Pozornost bo namenjena tudi delodajalčevi obveznosti glede izplačila regresa delavcem, ki so zaposleni s krajšim delovnim časom, in delodajalčevi pravici, da v določenih okoliščinah zahteva vračilo regresa.
 
  3. seminar: Druge odsotnosti z dela, 20. oktober / 11.00–12.00
Poleg letnega dopusta ima delavec pravico do (plačane) odsotnosti z dela tudi v drugih primerih, ki so določeni z zakoni, kolektivnimi pogodbami in konkretno pogodbo o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih določa deset razlogov, ki bodo na seminarju podrobneje obravnavani.

dr. Nana Weber je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana ter docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede.Leta 2003 je diplomirala, leta 2010 na področju civilnega in gospodarskega prava magistrirala in leta 2013 na področju civilnega prava doktorirala, vse na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2010 je diplomirala še na Akademiji za glasbo.Poklicno pot v pravu je začela v sodstvu in na različnih stopnjah sodišč, nato je delala na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber. Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije ter pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poleg tega pa je izvajalka izvensodnega reševanjapotrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Je tudi članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje civilnega materialnega in procesnega prava) in članica komisije za preverjanje znanj svetovalcev za begunce.Redno piše strokovne in znanstvene članke z različnih pravnih področij. Med drugim je avtorica uvodnih pojasnil Družinskega zakonika in dveh doslej izdanih knjig v zbirki Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava.