Zbornik 15. konferenca kazenskega prava in kriminologije

Zbornik 2023

 

V zborniku so zbrani prispevki 15. konference kazenskega prava in kriminologije, ki je potekala v Portorožu, 28. in 29. novembra 2023.

Z DDV: 52,00 
Brez DDV: 49,52 

Na zalogi

Z DDV: 52,00 
Brez DDV: 49,52 

Šifra: 10-420
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Mladi in slovenski kazenskopravni sistem

Temeljni postulati obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in prekrškov v slovenskem kaznovalnem pravu
Zvonko Fišer

Mladoletniška kriminaliteta s poudarkom na medvrstniškem nasilju
Katja Filipčič

Usposabljanje v pravosodju za boljše delo z mladoletniki: prvi koraki k specializaciji
Mirjam Kline

Obravnavanje mladoletnikov – (spet) novemu zakonu naproti?

Nadzorstvo sodišča nad izvajanjem vzgojnih ukrepov: sprememba izrečenega vzgojnega ukrepa ali ustavitev izvrševanja – kdaj in zakaj?
Deja Kozjek

Aktualna ustavnopravna vprašanja

Načelo zakonitosti v kazenskem pravu: vidiki uporabe in razlage kazenskega zakona v obdolženčevo korist
Samo Košir

Ustavnopravne dileme v zvezi s hišnimi redi zavodov za prestajanje kazni zapora
Karin Merc

Varstvo pravice do osebne svobode pred Ustavnim sodiščem
Eneja Drobež

Priporu alternativni ukrepi zoper obdolženca, državljana države članice Evropske unije
Sabina Zgaga Markelj

Dileme kazenskega postopka v luči novega znanstvenega komentarja ZKP

Izvedenstvo in načelo kontradiktornosti v kazenskem postopku
Miha Hafner

 

Vezava: mehka

ISBN: 978-961-247-536-9

Št. strani: 92

Leto izdaje: 2023