Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) s komentarjem

Avtor: Urednik: dr. Erik Kerševan Avtorji komentarja: mag. Mira Dobravec Jalen, Brigita Domjan Pavlin, mag. Marjanca Faganel, Peter Golob, dr. Erik Kerševan, Andrej Kmecl, dr. Rajko Pirnat, Nataša Smrekar, mag. Tatjana Steinman, Zdenka Štucin, dr. Bruna Žuber Stvarno kazalo: mag. Jonika Marflak Trontelj

Z DDV: 265,00 
Brez DDV: 252,38 

Na zalogi

Z DDV: 265,00 
Brez DDV: 252,38 

Šifra: 900-842
Avtor: Urednik: dr. Erik Kerševan Avtorji komentarja: mag. Mira Dobravec Jalen, Brigita Domjan Pavlin, mag. Marjanca Faganel, Peter Golob, dr. Erik Kerševan, Andrej Kmecl, dr. Rajko Pirnat, Nataša Smrekar, mag. Tatjana Steinman, Zdenka Štucin, dr. Bruna Žuber Stvarno kazalo: mag. Jonika Marflak Trontelj
Vezava: trda
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), ki velja od 1. januarja 2007, skupaj z Zakonom o pravdnem postopku ureja postopek v upravnem sporu.

Upravni spor je namenjen varstvu pravic in pravnih interesov v razmerju do nosilcev upravne funkcije. Pravne in fizične osebe ga lahko uveljavljajo s tožbo pred Upravnim sodiščem ter z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi pred Vrhovnim sodiščem. Zagotavlja tudi varstvo ustavnih pravic v razmerju do organov oblasti, če ni zagotovljeno drugo učinkovito sodno varstvo.

V položaju, ko potrebuje tako sodno varstvo, se lahko znajde vsak posameznik, ki v razmerju do uprave uveljavlja priznanje svoje pravice ali naložitev obveznosti v zakonsko določenih mejah, in sicer na najrazličnejših področjih, vse od gradbenih zadev pa do odmerjanja davkov.

Zakon o upravnem sporu vsebuje temeljno ureditev, ki se nanaša na organizacijo sodišč, položaj strank v postopku, postopek s tožbo pred Upravnim sodiščem, postopke s pravnimi sredstvi pred Vrhovnim sodiščem itd. V desetih letih od njegove uveljavitve je upravnosodna praksa oblikovala številne pomembne rešitve, ki jih je za strokovno utemeljeno nastopanje pred sodišči v upravnem sporu treba poznati in upoštevati. Razvoj upravnega spora so pomembno oblikovale tudi nekatere odločitve Ustavnega sodišča. Posebno pozornost zahteva novo razmerje med upravnim sporom in sodnim postopkom na podlagi novele Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) iz leta 2017.

Avtorji posodobljenega komentarja so najbolj priznani strokovnjaki s tega področja, tako z vidika teorije kot z vidika prakse. Zato bo knjiga z nadgraditvijo doseženih spoznanj nepogrešljiv pripomoček za stranke in njihove pooblaščence ter tudi za zaposlene v upravnih organih, ki se pri delu srečujejo s tem sodnim sporom.

Vezava:          trda

ISBN:              978-961-247-410-2

Št. strani:       548

Leto izdaje:    2019