Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

z novelama ZJN-3A in ZJN-3B

Avtor:
Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

 

V Zakon o javnem naročanju sta posegli dve noveli, ZJN-3A leta 2018 in ZJN-3B leta 2021. V knjigi so podrobno razložene zakonske določbe, še posebej pa vse novosti, uvedene z novelama.

Z DDV: Original price was: 244,00 €.Current price is: 170,80 €.
Brez DDV: 162,67 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 244,00 €.Current price is: 170,80 €.
Brez DDV: 162,67 

Šifra: 900-918
Avtor:
Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) iz leta 2015 sta posegli dve noveli, ZJN-3A leta 2018 in ZJN-3B leta 2021.

Delo je prenovljena izdaja komentarja iz leta 2016. Spremenjena so poglavja, v katera sta posegli noveli – o izpolnjevanju delovnopravnih, socialnih in javnopravnih obveznosti, o novih izjemah, novih mejnih vrednostih, dokazovanju, dovoljenih popravkih ponudb.

Spremenjeni in dopolnjeni so tudi deli, v katerih so obravnavana vprašanja, o katerih so bila zavzeta stališča v novejši sodni praksi, in vprašanja, ki so postala bolj aktualna zaradi novih življenjskih okoliščin, na primer nujna oddaja javnih naročil, obravnava ponudnikov iz tretjih držav, mešana javna naročila in dokazovanje pogojev s sodelavci.

Avtorica v knjigi pojasni zakonska pravila in jih poveže med seboj, opozori na morebitne nedoslednosti in išče rešitve zanje. Komentar dopolnjuje obsežno in skrbno pripravljeno stvarno kazalo.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-482-9

Št. strani: 544

Leto izdaje: 2022

Dr. Vesna Kranjc je leta 1980 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani ter leto zatem opravila pravosodni izpit. Leta 1991 je na tej fakulteti končala magistrski študij, leta 1996 pa doktorirala pod mentorstvom zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela s temo Poslovni običaji kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava.
Do leta 1991, ko se je zaposlila na Pravni fakulteti v Mariboru, je delala v pravosodju in gospodarstvu. Poleg rednega izobraževanja se je tudi dodatno izpopolnjevala doma in v tujini. Med drugim se je udeležila programa Joint Ventures v organizaciji American Bar Association v Krakovu, šole evropskega prava na European University Institute v Firencah, šole angleškega in evropskega prava na School of Law, ki deluje v sklopu Kingston University v Londonu. Na študijskem programu prve stopnje Pravo je nosilka predmetov gospodarsko pogodbeno pravo, transportno pravo ter koncesije in javna naročila. Na programu druge stopnje Pravo predava predmet avtonomni gospodarski posli. Na doktorskem študijskem programu tretje stopnje Pravo je nosilka predmeta gospodarsko pogodbeno pravo.
Njeno znanstvenoraziskovalno in strokovno delo je usmerjeno zlasti na gospodarsko in splošno obligacijsko pravo. O teh področjih objavlja članke v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah. Izdala je tri znanstvene monografije (Poslovni običaji in gospodarske pogodbe, Komentar zakona o javnih naročilih in Komentar zakona o reviziji postopkov javnega naročanja), v soavtorstvu pa Obligacijski zakonik s komentarjem. Bila je članica strokovne komisije za pripravo Obligacijskega zakonika, predpisov o javnih naročilih in koncesijah. V okviru Inštituta za gospodarsko pravo pripravlja ekspertna in strokovna mnenja s področja gospodarskega pogodbenega prava, javnih naročil in koncesijskih pogodb.
Deluje tudi kot arbitrica, uvrščena je na nacionalno listo presojevalcev po pravilih FIDIC. Je članica uredniškega odbora revij Podjetje in delo ter Lex localis. Aktivno pa sodeluje tudi v pravniških strokovnih združenjih.