Zakon o izvršbi in zavarovanju z razširjenimi uvodnimi pojasnili s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

z novelo ZIZ-L

Avtor: Razširjena uvodna pojasnila: doc. dr. Andrej Ekart, prof. dr. Vesna Rijavec

V razširjenih uvodnih pojasnilih s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov so zajeta teoretična preučevanja in praktične izkušnje avtorjev, kar bo bralcem olajšalo razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi.

Z DDV: 146,00 
Brez DDV: 139,05 

Na zalogi

Z DDV: 146,00 
Brez DDV: 139,05 

Šifra: 900-846
Avtor: Razširjena uvodna pojasnila: doc. dr. Andrej Ekart, prof. dr. Vesna Rijavec
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Državni zbor je 13. 2. 2018 sprejel novelo ZIZ-L, ki prinaša vrsto novosti na področju izvršbe. Doseči želi ustrezno ravnotežje med učinkovitostjo izvršilnega postopka in varstvom dolžnika, da ne pride do unovčenja dolžnikovega nepremičnega premoženja takoj in za vsako ceno. Razvoj informacijske tehnologije zahteva prilagoditev pravil izvršilnega prava (na primer elektronske javne dražbe, informativni seznam dolžnikovega premoženja, trgovanje z nematerializiranimi vrednostnimi papirji). Zaradi naglega sprejemanja evropskih uredb (na primer nova Bruseljska uredba Ia, Uredba o čezmejni zamrznitvi bančnih računov) je zakonodajalec določil nova postopkovna pravila za uporabo teh uredb v nacionalnem pravu. Eden od sklopov sprememb je namenjen izboljšanju nekaterih pravil izvršilnega prava (na primer obvezna priložitev izvršilnega naslova predlogu za izvršbo, opredelitev temelja zahtevka pri izvršbi na podlagi verodostojne listine).

Vezava:              trda

ISBN:                  978-961-247-408-9

Št. strani:           532

Leto izdaje:        2019

Doc. dr. Andrej Ekart je diplomiral in doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Tam je bil v letih 2005–2011 zaposlen kot mladi raziskovalec, pozneje pa kot asistent pri prof. dr. Vesni Rijavec. Leta 2004 je magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Marburgu v Nemčiji. V letih 2011–2015 je bil sodnik na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru, od januarja 2016 do marca 2017 je delal kot sodnik, dodeljen na Ministrstvo za pravosodje za pripravo novel ZPP-E in ZIZ-L, od aprila 2017 pa sodi na pravdnem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru. Je predsednik Slovenskega sodniškega društva ter avtor oziroma soavtor številnih člankov in več knjig s področij civilnega procesnega, izvršilnega in stvarnega prava, objavljenih doma in v tujini. Sodeloval je pri več projektih na ravni EU, sestankih OECD, sestankih s predstavniki Evropske komisije in Evropskega sveta ter v ekspertni skupini Sveta Evrope. Kot predavatelj aktivno sodeluje na sodniških šolah in posvetih.
 
Dr. Vesna Rijavec je doktorica pravnih znanosti, redna profesorica in predstojnica Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer tudi predava civilno procesno, evropsko civilno procesno pravo, izvršilno, nepravdno, dedno, družinsko in arbitražno pravo. Trenutno opravlja tudi funkcijo dekanice na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
Strokovni javnosti se je predstavila s številnimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami, članki in monografijami. Svoja dela objavlja v angleškem, hrvaškem, nemškem jeziku pri priznanih tujih založbah. Sodelovala je pri več raziskovalnih in zakonodajnih projektih (npr. Stvarnopravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju) ter pri več pomembnih znanstvenih in strokovnih posvetovanjih doma in v tujini. Med temi je še posebej odmeven tradicionalni posvet Medicina, pravo in družba, pri katerem sodeluje tudi v organizacijskem odboru. Uspešno je vodila in zaključila več evropskih projektov, v katerih so sodelovali najpomembnejši domači in tuji pravni strokovnjaki.