Zakon o evidentiranju nepremičnin z uvodnimi pojasnili z novelo ZEN-A

Avtor: Uvodna pojasnila: mag. Marijana Vugrin

Uvodna pojasnila bralcu ponujajo sistematičen pregled vsebine zakona s poudarki na spremembah iz novele, podkrepljena pa so z avtoričinimi izkušnjami iz prakse in priporočili za pravilno interpretacijo podatkov, vodenih v zemljiškem katastru in katastru stavb, ter priporočili za uporabo teh podatkov v različne namene.

Z DDV: 160,00 
Brez DDV: 152,38 

Na zalogi

Z DDV: 160,00 
Brez DDV: 152,38 

Šifra: 900-854
Avtor: Uvodna pojasnila: mag. Marijana Vugrin
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), ki se uporablja od leta 2006, je bil letos z novelo ZEN-A po dvanajstih letih prvič pomembneje spremenjen, če ne štejemo dveh sprememb na podlagi določil ustavnih odločb iz let 2007 in 2012.

Spremembe, ki jih prinaša novela ZEN-A, naj bi zagotovile bolj popolne, pravilne in kakovostne podatke v javnih nepremičninskih evidencah, ki jih vodi Geodetska uprava. Poleg tega naj bi bil narejen tudi eden prvih korakov na poti do katastra nepremičnin, v katerem bodo zemljiški kataster ter katastra stavb in registra nepremičnin združeni v eno evidenco.

Urejanje nepremičnin in njihova vpetost v vse postopke v povezavi s prostorom od strokovne in laične javnosti zahtevata poznavanje njihovih lastnosti in načinov vodenja. Za pridobitev pregledne slike je zato treba začeti pri temeljih; na nepremičninskem področju je to prav Zakon o evidentiranju nepremičnin.

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila zakona s poudarki na spremembah, uveljavljenih z novelo ZEN-A, in neuradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami novele.

 

Vezava:               trda

ISBN:                   978-961-247-405-8

Št. strani:            208

Leto izdaje:        2019

Mag. Marijana Vugrin je po osnovni izobrazbi geodetka, magistrirala pa je s področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Zaposlena je v podjetju Digi Data, d. o. o., kjer opravlja operativne in raziskovalne naloge ter vodi projekte s področja nepremičnin.
 
Z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, se ukvarja že več kot trideset let. Sodelovala je pri projektih informatizacije zemljiškega katastra ter pri prvi nastavitvi katastra stavb z množičnim zajemom podatkov in pri popisu nepremičnin. Po vzpostaviti elektronske zemljiške knjige se je usmerila tudi v uporabo aplikacije eZK-opravila, tako za pridobivanje podatkov iz zemljiške knjige kot za izvajanje sprememb, posebej v povezavi z etažno lastnino.
 
Je urednica GEObloga pri Inženirski zbornici Slovenije, predavateljica na izobraževanjih seminarjih, ki se nanašajo na nepremičnine, ter izpraševalka na strokovnih izpitih iz geodetske stroke. Leta 2016 je bila imenovana v skupino za zakonodajo, ki sta jo skupaj oblikovala Matična sekcija geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev. Ta skupina kot strokovna javnost sodeluje pri pripravi zakonodaje, ki vpliva na geodetsko stroko, in podaja mnenja pri strokovnih obravnavah posameznih zakonov.
 
Po njenem mnenju sta med največjimi vrednotami, ki jim lahko sledi strokovnjak, posredovanje izkušenj drugim ter prenos znanja med različnimi strokami in generacijami. Svoje poslanstvo na tem področju izpolnjuje na številnih predavanjih na seminarjih, delavnicah in strokovnih srečanjih ter s strokovnimi članki v publikacijah, ki obravnavajo urejanje nepremičnin.