Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih

Avtor: dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc

Vezava:               mehka
ISBN:                   978-961-247-484-3
Št. strani:            340
Leto izdaje:        2015
Leto natisa:        2022

Z DDV: 40,01 
Brez DDV: 38,10 

Na zalogi

Z DDV: 40,01 
Brez DDV: 38,10 

Šifra: 900-805
Avtor: dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Delo celostno obravnava institut začasnih odredb kot sredstva za zavarovanje terjatev. Osrednja pozornost je namenjena splošni ureditvi, zajeti v Zakon o izvršbi in zavarovanju. Avtorica jo primerja s posebnostmi, ki jih ima institut na drugih področjih. V prvem delu so podrobno analizirani materialnopravni pogoji, potrebni za izdajo začasnih odredb, ter njihova interpretacija v sodni praksi, vzporedno pa je prikazana tudi primerjalnopravna ureditev v nemški, avstrijski in hrvaški pravni ureditvi. V drugem delu je predstavljen postopek zavarovanja vse od vložitve predloga pa do pravnih sredstev zoper sklep o izdani začasni odredbi. Pri tem avtorica relevantne postopkovne določbe primerja s pravili pravdnega in izvršilnega postopka, opozarja na probleme, do katerih lahko pride v praksi zaradi pravnih praznin v zakonski ureditvi, ter predlaga rešitve zanje.

 

Knjiga je namenjena vsem, ki se v praksi srečujejo z institutom začasnih odredb (tako njihovim predlagateljem kot tudi sodnikom, ki o predlogih odločajo), zaradi predlaganih sprememb zakonodaje in ponujenih rešitev za probleme, ki se pojavljajo v praksi, pa tudi morebitnim snovalcem sprememb določb ZIZ. Knjiga je uporabna tudi za študijske namene.

Neža Pogorelčnik Vogrinc je leta 2009 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Najprej se je zaposlila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, nato pa je bila izbrana za mlado raziskovalko na Katedri za civilno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2014 doktorirala pod mentorstvom prof. dr. Aleša Galiča. Zaposlena je kot asistentka za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer na Katedri za civilno pravo sodeluje pri izobraževalnem in raziskovalnem delu na področju civilnega procesnega prava.