Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Avtor: dr. Domen Končan

 

Avtor v knjigi ugotavlja, da se sodbe ESČP lahko uresničujejo na več različnih načinov. Tak pristop lahko pripomore k temu, da države izpolnjujejo svojo obveznost spoštovanja človekovih pravic iz 1. člena EKČP, uporabljajo pa ga lahko vsi, ki jih zadevajo sodbe ESČP.

Z DDV: 58,00 
Brez DDV: 55,24 

Na zalogi

Z DDV: 58,00 
Brez DDV: 55,24 

Šifra: 900-966
Avtor: dr. Domen Končan
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Avtor se v delu ne omejuje le na problematiko postopka nadzora nad izvrševanjem sodb ESČP pred Odborom ministrov, kar je bilo v literaturi obravnavano do zdaj, ampak ugotavlja, da se lahko sodbe ESČP uresničujejo na več načinov: z notranjim precedenčnim učinkom na ESČP, po načelu res interpretata, s sledenjem nakazanim ukrepom, z aktivnostmi obsojene države za izvršitev sodbe, s postopkom nadzora nad izvrševanjem sodbe, postopkom zaradi neizpolnitve obveznosti in postopkom za razlago sodbe ter z aktivnostmi drugih deležnikov. Tak pristop lahko pripomore k temu, da države izpolnjujejo svojo obveznost spoštovanja človekovih pravic iz 1. člena EKČP, uporabljajo pa ga lahko vsi, ki jih zadevajo sodbe ESČP.

 

Vezava: mehka

ISBN: 978-961-247-532-1

Št. strani: 296

Leto izdaje: 2024

Dr. Domen Končan je leta 2017 magistriral in leta 2022 doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že med študijem sta ga pritegnili področji evropskega prava človekovih pravic in ustavnega prava, s katerima se pretežno ukvarja tudi zdaj. Poklicno se osredotoča predvsem na vprašanja, povezana s problematiko uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, z lokalno samoupravo, ustavnimi procesnimi jamstvi in delovanjem zakonodajne veje oblasti. Kot študent in mlad pravnik je sodeloval pri organizaciji številnih študentskih in strokovnih dogodkov s pravnega področja. Dosedanje delovne izkušnje je pridobival na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Kranju ter kot svetovalec za pravna vprašanja v Državnem svetu Republike Slovenije. Poleg tega kot strokovni sodelavec več let aktivno sodeluje z Inštitutom za ustavno pravo in nekaterimi vidnimi pravnimi strokovnjaki, je tudi sekretar Inštituta za ustavno pravo.