Trajnostni razvoj organizacije

ekonomski, družbenopolitični in ekološki vidiki

Avtor: Avtorji: dr. Andrej Bertoncelj, dr. Maja Meško, Andrej Naraločnik, mag., MBA, dr. Bojan Nastav

Vezava:
trda

ISBN:
978-961-247-173-6

Št. strani:
262

Leto izdaje:
2011

Z DDV: 58,00 
Brez DDV: 55,24 

Na zalogi

Z DDV: 58,00 
Brez DDV: 55,24 

Šifra: 900-637
Avtor: Avtorji: dr. Andrej Bertoncelj, dr. Maja Meško, Andrej Naraločnik, mag., MBA, dr. Bojan Nastav
Število strani: 262
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Sodobno in odgovorno udejanjanje gospodarskega razvoja pomeni trajno in družbeno odgovorno prilagajanje podjetij in sonaravnost njihovega delovanja. Zahteva nove pristope in načine razmišljanja, pa tudi spremembo vrednot na ravni podjetij.
Trajnostni razvoj pomeni povečevanje blaginje, pomeni odgovoren in uravnotežen dvig materialne, socialne in okoljske blaginje sedanje generacije, brez ogrožanja eksistenčnih možnosti za prihodnje rodove in celoten ekosistem. Zahteva večrazsežnostno razmišljanje, ki poleg ekonomskih dejavnikov upošteva in vključuje tudi ekološke in sociološke dejavnike razvoja, torej soodvisnost s širšo družbo in okoljem.

Knjiga celovito in razumljivo predstavlja tri vidike trajnostnega razvoja vsake organizacije:
• ekonomski vidik trajnostnega razvoja (trajnostna in dobičkonosna rast),
• družbenopolitični vidik (družbena odgovornost),
• ekološki vidik (sonaravnost).

Vključeni so številni primeri iz prakse domačih in tujih gospodarskih družb.

Beseda »oikos«, ki je v antični Grčiji označevala gospodinjstvo in dom, je etimološka osnova za dva sodobna izraza: ekonomijo in ekologijo. Ta beseda naj tudi v današnjem času simbolizira medsebojno odvisnost in tesno povezanost gospodarskega razvoja z naravnim okoljem!

Knjiga Trajnostni razvoj organizacije spada v knjižnico vsakega podjetnika, predsednikov in članov uprav ter nadzornih svetov, managerjev, vodij projektov itd., namenjena pa je tudi dodiplomskim in podiplomskim študentom ekonomskih, poslovno-upravnih in podjetniških fakultet.

Mnenje Matjaža Gantarja o knjigi, objavljeno v reviji MQ (številka 18), str. 52, katere izdajatelj je Združenje Manager


K izidu knjige so pripomogli Ericsson, d. o. o., BTC, d. d. in Domel Holding, d. d., NLB Vita, d. d.

 

Sponzorji

NLB Vita

 


dr. Andrej Bertonceljdr. Andrej Bertoncelj, je profesor managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem (www.fm-kp.si) in mednarodno priznan raziskovalec. Osrednji področji njegovega poučevanja in raziskovanja sta trajnostni razvoj ter kapitalsko povezovanje v mednarodnem okolju. Je avtor številnih monografij in znanstvenih člankov v vrhunskih mednarodnih revijah.Ima bogate managerske izkušnje, bil je na vodilnih funkcijah v mednarodnih podjetjih, ima tudi dolgoletne izkušnje na področju korporativnega upravljanja. Vrsto let je deloval v New Yorku.Uspešno je izpeljal številne projekte združitev in prevzemov, nakupov ali prodaje podjetij doma in v tujini. Knjiga Čas prevzemov: prevzeti ali biti prevzet, ki je izšla pri GV Založbi, je vodnik za uspešne prevzeme in je prevedena v številne jezike.dr. Maja MeškoMaja Meško je doktorirala iz študijskega programa kineziologije na Fakulteti za šport. Diplomirala je iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlena je na Fakulteti za management v Kopru, kjer je kot docentka za področje managementa vključena v pedagoško in raziskovalno delo. Njeni raziskovalni interesi segajo na področja ravnanja s človeškimi viri, managementa, organizacijske kulture in socialne klime v podjetjih ter psihologije in managementa športa. Maja Meško objavlja tudi znanstvene in strokovne članke v različnih revijah.Andrej Naraločnik, mag., MBAAsist. Andrej Naraločnik, mag., MBA je kandidat Executive PhD  na  IEDC Poslovni šoli Bled. Področje njegovega aplikativnega doktorskega raziskovanja je predkombinacijska faza v procesu prevzemov in združitev gospodarskih družb (ang. M&A). Končal je študij Executive MBA na IEDC Poslovni šoli Bled in magistriral iz strateških vidikov podjetništva na Fakulteti za podjetništvo – Gea College. Svojo poslovno pot je začel pri dvajsetih letih kot podjetnik na področju urbane mode za mlade. Njegovo poslanstvo je izgradnja posla in poslovnih vezi. dr. Bojan NastavBojan Nastav je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na univerzitetnem interdisciplinarnem podiplomskemu programu statistika. Na Fakulteti za management v Kopru je bil kot docent vključen v pedagoško in raziskovalno delo na katedri za ekonomske vede in katedri za metodologijo v družboslovju. Raziskovalno se je ukvarjal s področji sive ekonomije, okoljsko ekonomiko in preučevanjem sonaravnega razvoja, pa tudi s statistiko oziroma metodologijo v managementu ter ekonomiji in financah. Trenutno je zaposlen v tujini na področju uradne statistike.