Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost

Avtor: Avtorica: dr. Irena Peterlin

Vezava: mehka ISBN: 978-961-247-246-7 Št. strani: 348 Leto izdaje: 2013

Z DDV: 48,00 
Brez DDV: 45,71 

Na zalogi

Z DDV: 48,00 
Brez DDV: 45,71 

Šifra: 900-710
Avtor: Avtorica: dr. Irena Peterlin
Število strani: 348
Vezava: mehka
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Monografija obravnava državno suverenost kot osrednjo kategorijo mednarodnega prava v kontekstu obveznosti, ki so jih države prevzele z včlanitvijo v WTO.
Predstavlja temeljne razvojne značilnosti koncepta suverenosti in mednarodnega prava ter omogoča vpogled v celovito pravno strukturo WTO. Daje tudi pregled pomembnih zgodovinskih okoliščin, ki so vplivale na razvoj pravnega koncepta, na katerem je bil vzpostavljen sistem suverenih evropskih držav, in ga postavi v okoliščine svetovne trgovine in mednarodnih odnosov na prehodu iz 20. v 21. stoletje.

Avtorica skuša na primeru WTO odgovoriti na vprašanje, kako je z državno suverenostjo v okoliščinah ekonomske globalizacije (global governance), in predstaviti njeno dinamično naravo. Osrednji del knjige je posvečen celovitemu prikazu sistema WTO in reševanju trgovinskih sporov v WTO (Dispute Settlement System), s primeri iz prakse, ki potrjujejo njegovo učinkovitost. WTO je prikazana kot primer realne spremembe držav v odnosu do vsebine in pomena suverenosti. Gre torej za mednarodnopravno problematiko, ki je povezana s sodobnimi institucionalnimi trgovinskimi odnosi med državami na univerzalni ravni.

Knjiga daje koristne usmeritve tistim, ki se v praksi ukvarjajo z multilateralnimi odnosi, ekonomsko diplomacijo in zunanjo politiko RS. Namenjena je zlasti tistim, ki želijo razumeti vlogo in vpliv WTO v sodobnih mednarodnih odnosih. Opozarja na številne posledice globalizacije, zlasti na prepletenost pravnih režimov in naraščajočo medsebojno odvisnost držav, ter usmerja k razmišljanju o tem, kakšen vpliv imajo številne mednarodnopravne obveznosti na države.

Predgovor h knjigi je napisal dr. Werner Zdouc, direktor sekretariata Pritožbenega telesa WTO.
Knjiga ima tudi obširno stvarno kazalo.

_________________
The book
The monograph entitled The World Trade Organization and State Sovereignty offers a complex insight into WTO law and places it within the broader context of public international law. It attempts to answer the question of state sovereignty in the era of globalization and economic integration. The WTO serves as an example of the real change of states in relation to the content and meaning of sovereignty. The book concerns international legal issues associated with contemporary institutional trade relations among states at the universal level. It begins with a review of the historical backgrounds that have impacted the development of the concept of state sovereignty and an analysis of theories that have made changes to international law. The main focus of the monograph is devoted to a comprehensive presentation of the WTO system, its legal and institutional structure, and decision-making procedures with particular emphasis on settling trade disputes in the WTO including WTO Case Law that confirms its effectiveness. In addition to the principles and rules governing trade in goods, the author describes the key pillars of WTO law that liberalize and regulate trade in services and trade-related intellectual property rights. The author’s review of key WTO agreements and discussion on the limitations of state sovereignty arising from them leads one to consider the point to where the actual power of the State extends in a globalized world economy.

dr. Irena PeterlinIrena Peterlin je leta 1986 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in deset let pozneje opravila pravniški državni izpit na Višjem sodišču v Ljubljani. Večino svojega dela je posvetila gospodarstvu. Njeno poklicno pot je zlasti zaznamovalo delo pomočnice uprave v Slovenski industriji jekla in vodenje projekta obrambe ter komunikacijske strategije uspešno  zaključenega protidumpinškega postopka, ki ga je Evropska skupnost leta 1998 uvedla proti eni od slovenskih jeklarskih družb. Po odhodu iz gospodarstva se je posvetila znanstvenoraziskovalnemu delu na področju mednarodnega prava, ki ga je opravljala v okviru številnih raziskovalnih obiskov v mednarodnih institucijah v Švici in ZDA, zlasti v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) v Ženevi. Leta 2007 je na Inštitutu za mednarodno gospodarsko pravo na Georgetown University v Washingtonu pridobila certifikat Akademije prava in politike Svetovne trgovinske organizacije in leta 2009  doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.