Strateški in pravni vidiki nasledstva družinskega podjetja

Avtorici: Dr. Mojca Duh in Dr. Andreja Primec

 

Od uveljavitve Zakona o gospodarskih družbah, prvega sodobnega korporacijskega zakonika v Republiki Sloveniji, in množičnega ustanavljanja gospodarskih družb, ki so ga njegove določbe omogočile, bo minilo 30 let. Izid knjige, v kateri avtorici podrobno predstavita značilnosti, težave in predloge rešitev prenosa lastništva in vodenja družinskega podjetja, se tako ujema z menjavo generacije v teh družbah, kar povečuje njeno aktualnost in vrednost.

Z DDV: Original price was: 48,00 €.Current price is: 33,60 €.
Brez DDV: 32,00 

Na zalogi

Z DDV: Original price was: 48,00 €.Current price is: 33,60 €.
Brez DDV: 32,00 

Šifra: 900-937
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Družinska podjetja so pomemben dejavnik razvoja v marsikaterem nacionalnem gospodarstvu po svetu in tudi v Sloveniji. Številna slovenska družinska podjetja so bila ustanovljena v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in se danes zaradi pričakovanega upokojevanja generacije ustanoviteljev prvič srečujejo z izzivi prenosa lastništva in vodenja na naslednike. Posebnost nasledstvene problematike v družinskih podjetjih je vpetost družine v podjetje, zato ima pomembno vlogo čustveni vidik, ki pogosto prevlada nad racionalnimi rešitvami nasledstva. Obvladovanje nasledstvenih izzivov ter iskanje odgovorov in rešitev zanje je kompleksen in zahteven proces za večino družinskih lastnikov in managerjev, še posebno pa v manjših družinskih podjetjih.

V knjigi so po predstavitvi značilnosti družinskih podjetij in vloge družine v njih podrobno opisane značilnosti nasledstva kot dolgoročnega in strateško pomembnega procesa, nato pa vloga in pomen zavezanosti družinskih članov, družinskih odnosov in komunikacije ter instrumentov družinskega upravljanja za uspešnost nasledstva. Poudarjeno je, kako pomembna sta ustrezna in pravočasna priprava na nasledstvo ter razvoj ustreznega podpornega okolja.

Prepletanje družinskih vezi v podjetju, ko so posamezniki hkrati v vlogi sorodnikov in družbenikov, je zahtevno tudi s pravnega vidika. V ospredju obravnave je pravnoposlovni prenos podjetja oziroma prenos poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo na naslednike po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). V okviru nasledstvenega procesa je posebna pozornost namenjena tudi odnosom med zakoncema in dedovanju, kot jih urejata Družinski zakonik (DZ) in Zakon o dedovanju (ZD).

Pri obravnavi pravnih vidikov nasledstva se avtorici v knjigi opirata predvsem na slovensko pravno doktrino in novejšo sodno prakso slovenskih sodišč, kar bo v nasledstvenem procesu v pomoč ne le podjetnikom, temveč tudi pravnim strokovnjakom in raziskovalcem pravne problematike družinskih podjetij. Knjiga je zasnovana tako, da ponuja vpogled v možne rešitve nasledstvene problematike, zato je namenjena tako lastnikom in managerjem družinskih podjetij kot nosilcem podpornega okolja in političnim odločevalcem, raziskovalcem ter tudi študentom pri pridobivanju dragocenih spoznanj o tej posebni skupini podjetij.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-488-1

Št. strani: 180

Leto izdaje: 2022

Dr. Mojca Duh je kot redna profesorica zaposlena na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Z razvojnimi vprašanji družinskih podjetij se ukvarja že več kot dvajset let – najprej z raziskavo v okviru magistrskega dela in nato v doktorski disertaciji, raziskovanje pa nadaljuje v sklopu nacionalnih in mednarodnih projektov. Izsledke svojega raziskovalnega dela predstavlja na mednarodnih znanstvenih konferencah ter objavlja v znanstvenih in strokovnih revijah. Je avtorica in soavtorica knjige o družinskih podjetjih in več poglavij v znanstvenih monografijah.
 
Dr. Andreja Primec je poklicno pot začela v pravosodju, na Višjem sodišču v Mariboru. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je pridružila Katedri za gospodarsko pravo Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, kjer je kot izredna profesorica za področje prava zaposlena še danes. Področja njenega znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela so predvsem gospodarsko pravo, pravo Evropske unije in pravo intelektualne lastnine. Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih del, ki jih objavlja v domačih in tujih revijah ter predstavlja na znanstvenih in svetovnih konferencah doma in v tujini. Za njena dela sta značilna interdisciplinarno povezovanje in kompleksna obravnava aktualnih pravnih in družbenih problemov.