Pravo v zgodovini

odlomki virov s komentarji, s poudarkom na razvoju na današnjem slovenskem prostoru

Avtor:
Avtorica: dr. Katja Škrubej

 

Vezava:               trda
ISBN:                   978-961-247-393-8
Št. strani:            332
Leto izdaje:        2010
Leto natisa:        2023

Z DDV: 42,00 
Brez DDV: 40,00 

Na zalogi

Z DDV: 42,00 
Brez DDV: 40,00 

Šifra: 900-621
Avtor:
Avtorica: dr. Katja Škrubej
Število strani: 332
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga osvetljuje dejanski razvoj in pojavne oblike prava, zlasti pred dobo velikih kodifikacij v Evropi v 18. in 19. stoletju.

V čem so Hamurabijeva pravna knjiga, Justinijanova kodifikacija ali Constitutio Criminalis Carolina bistveno drugačni od modernih kodifikacij prava v kontinentalni Evropi iz zadnjih dvesto let? Kakšno vlogo so pred 18. stoletjem imeli običajno pravo, sodna praksa in učeno pravo (ius commune) v primerjavi z vladarjevim (»državnim«) pravom? Ali je najstarejša ustava, ki je kdaj veljala za Slovence in pri kateri so Slovenci prvič aktivno sodelovali, res šele Vidovdanska ustava? Po kakšnem pravu so živeli predniki Slovencev pred 19. stoletjem in kako so ga soustvarjali?
To je nekaj vprašanj, ki jih osvetljuje knjiga Pravo v zgodovini.

V njej so zbrani odlomki iz zgodovinskih virov, razvrščeni deloma kronološko deloma tematsko v 18 poglavij. Upoštevani so viri, ki jih prištevamo k evropski pravni tradiciji, začenši z odlomki iz zapisov klinopisnih prav, iz prava antične Grčije (arhaične dobe) in Rima, še posebej pa tisti, ki so pomembni za razvoj na našem današnjem ozemlju od zgodnjega srednjega veka naprej.

Virom v vsakem poglavju sledijo zaokroženi komentarji, s katerimi avtorica na podlagi nekaj izhodiščnih vprašanj v uvodu preverja današnje zakoreninjene predpostavke o pravu in njegovem razvoju.

dr. Katja Škrubej je študirala pravo, zgodovino ter primerjalno in zgodovinsko jezikoslovje. Na Katedri za pravno zgodovino ljubljanske Pravne fakultete je sonosilka istoimenskega predmeta.