Pogodbeno pravo 3 – Patologija pogodbe, prvi del

Avtor:                    dr. Luigi Varanelli

 

Vezava:               trda
ISBN:                   978-961-247-354-9
Št. strani:            400
Leto izdaje:         2017

Z DDV: 88,01 
Brez DDV: 83,82 

Na zalogi

Z DDV: 88,01 
Brez DDV: 83,82 

Šifra: 900-823
Avtor:                    dr. Luigi Varanelli
Število strani: 400
Vezava: trda
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga Pogodbeno pravo 3 – Patologija pogodbe, prvi del je tretja iz zbirke Pogodbeno pravo, ki v Sloveniji prvič celovito obravnava pogodbeno pravo v teoriji in praksi. Ta knjiga je namenjena vprašanjem, povezanim z materialnopravno ureditvijo ničnosti pogodbe.

Institut ničnosti pogodbe še v nobenem pravnem delu na Slovenskem doslej ni bil obravnavan tako podrobno in celovito. Avtor sistematično in strukturirano predstavi pravne pojme, kot so strukturalna in funkcionalna ničnost, virtualna in tekstualna ničnost ter nepristna virtualna ničnost. Obravnava tudi absolutno in relativno ničnost ter izvirno, visečo, preneseno in varovalno ničnost.

Knjiga s predstavljenimi koncepti in praktičnimi primeri vsakemu pravniku ponuja primerne odgovore na vprašanja o ničnosti posameznih pogodbenih določil in celotne pogodbe ter mu pomaga najti dejstva za uveljavljanje ničnosti.

Temeljito so obravnavani tudi nedopustne in nemoralne pogodbe, oderuške pogodbe, institut delne ničnosti pogodbe, konverzija in konvalidacija nične pogodbe ter kondikcijski zahtevki, povezani z ničnostjo pogodbe. Posebej pa je treba opozoriti na poglavje o razmerjih med pogodbo in kaznivim dejanjem, ki so v slovenski pravni literaturi obravnavana prvič.

Knjiga se sklene s poglavji o materialnopravnih in procesnopravnih vidikih simulacije pogodbe (absolutna, relativna in subjektivna simulacija pogodbe).

Po preučitvi posameznih poglavij se bodo pravniki na slovenskih sodiščih poklicno in strokovno mnogo lažje srečevali z najzahtevnejšimi spori, povezanimi s pogodbenim pravom. Knjiga bo pravnikom, odvetnikom, notarjem, sodnikom in drugim dala obilo tem za razmislek o relevantnih pravnih vprašanjih.

Dr. Luigi Varanelli je leta 1998 v Trstu diplomiral iz prava. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2002 dosegel naslova magistra, leta 2004 pa doktorja pravnih znanosti. Leta 2013 je v Trstu diplomiral tudi iz psihologije.
Raziskuje in obravnava različne tematike  obligacijskega prava, specializiral pa se je predvsem za področje pogodbenega prava. V domačih in tujih strokovnih revijah je objavil več kot 90 člankov in prispevkov, v katerih obravnava različne vidike obligacijskih razmerij. V središču njegovega akademskega zanimanja so tudi posamezni segmenti gospodarskega in statusnega prava, predvsem insolvenčni postopki. Intenzivneje se ukvarja še z mednarodnim in evropskim pravom. V letu 2007 je sodeloval pri pripravi osnutka sprememb zakona o prevzemih.
V okviru združenja INSOL Europe  je predaval na več strokovnih mednarodnih konferencah, s svojimi znanstvenimi prispevki pa sodeluje tudi kot predavatelj na domačih izobraževalnih dogodkih.
V letu 2005 ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za člana izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje gospodarsko pravo). Je tudi član izpitne komisije za sodne tolmače (2013). Od leta 2004 deluje kot odvetnik v Ljubljani. Pridobil je kvalifikacije odvetnik specialist za evropsko pravo, upravitelj v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije ter arbiter Gospodarske zbornice Slovenije.