Pogledi sociologije prava, 2., pregledana in dopolnjena izdaja

Avtor:
Avtorja: dr. Albin Igličar, dr. Tilen Štajnpihler Božič

 

Pregledana in dopolnjena izdaja prinaša posodobitev bogatega nabora empiričnih podatkov, ki ponazarjajo učinkovanje prava v praksi, ter nove razlage stališč klasikov in nove raziskave o sodobnih razmerjih med družbo in pravom, široka tematika pa je še bolj jasno in pregledno sistematizirana.

Z DDV: 78,00 
Brez DDV: 74,29 

Na zalogi

Z DDV: 78,00 
Brez DDV: 74,29 

Šifra: 900-859
Avtor:
Avtorja: dr. Albin Igličar, dr. Tilen Štajnpihler Božič
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga obravnava raziskovanje in razlago socialnih izvorov in socialnih učinkov prava. Po predstavitvi raziskovalnega področja sociologije prava in njenih poglavitnih metod so ob stališčih klasikov sociologije prava pojasnjene temeljne ugotovitve o razmerjih med družbo in pravom. Sledi poglobljena razčlenitev medsebojnih vplivov prava in gospodarstva, prava in interesov, prava in politike ter drugih delov civilne družbe in države v njuni statični in dinamični razsežnosti. To součinkovanje se kaže v delovanju pravnih institucij, razvoju pravniških poklicev in stanju pravne kulture.

Avtorja predstavita spoznanja sociologije prava v svetu in njihovo aplikacijo na slovensko družbo. Celovit prikaz znanstvene discipline, ki preučuje razmerja med družbo in pravom, daje usmeritve za prihodnje raziskave ter za študij predmeta sociologija prava na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Besedilo je dopolnjeno s tabelarično prikazanimi podatki empiričnih raziskav, shemami in priporočeno literaturo. Avtorja sta si v tej izdaji prizadevala, da bi široko in heterogeno tematiko še bolj jasno in pregledno sistematizirala.

 

Vezava:                trda

ISBN:                    978-961-247-409-6

Št. strani:             536

Leto izdaje:         2018

Leto natisa:        2022

Dr. Albin Igličar je bil od leta 1988 redni profesor za predmeta sociologija prava ter zakonodajni proces in nomotehnika. Pedagoško in znanstvenoraziskovalno se ukvarja predvsem s problematiko delovanja zakonodajnih, pravosodnih in upravnih institucij, nomotehniko ter vprašanji socialnih izvorov in socialnih učinkov pravnih norm. Te probleme je preučeval tudi kot nosilec in sodelavec več raziskovalnih projektov. V svojem učiteljskem in raziskovalnem delovanju je iz okvirov obče sociološke teorije zasnoval sociologijo prava kot samostojen predmet v študijskem programu Pravne fakultete v Ljubljani. Je avtor več knjižnih monografij ter več kot tristo člankov in znanstvenih razprav s področja razmerij med družbo in pravom.
 
V letih 1989–1993 je bil prodekan in nato dekan fakultete Pravne fakultete, v letih 2004–2009 pa je bil član Sodnega sveta RS. Tri mandatna obdobja je deloval v Svetu RS za visoko šolstvo, kjer je vodil komisijo za družboslovno in humanistično področje. Je član Uradniškega sveta RS. Bil je tudi član nekaterih strokovnih komisij za pripravo nove zakonodaje s področja lokalne samouprave, visokega šolstva, lobiranja in državnozborskega poslovnika ter član strokovne skupine ustavne komisije za slovensko ustavo iz leta 1991 ter njenih poznejših sprememb in dopolnitev.
 
Dr. Tilen Štajnpihler Božič je zaposlen kot docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer poučuje in se raziskovalno ukvarja zlasti s področji teorije in sociologije prava, zakonodajnega procesa in nomotehnike ter protidiskriminacijskega prava. Je ustanovitelj in koordinator Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo. Deluje tudi kot član nekaterih strokovnih teles, na primer strokovne skupine v okviru Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki ima vlogo nacionalne kontaktne točke v raziskovalni mreži Agencije EU za temeljne pravice za Slovenijo (FRANET), in Strokovnega sveta za enakost spolov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.